Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Web Teknolojileri SAU 501 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. FATİH ÇELİK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla, web teknolojileri oldukça önem kazanmıştır. Tüm sanayi kuruluşlarının web siteleri olma zorunluluğu vardır. Global bir kütüphane olan internet dünyasında yer almak için kişilerin web teknolojilerine hakim olmaları ve web sitesi tasarımını bilmeleri kendilerine önemli avantajlar sağlayacaktır.
Course Content Web standartlarının tarihçesi, web tasarım kavramları, HTML, CSS
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Web tarihini ve standartlarını öğrenir Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Web tasarım kavramlarını öğrenir Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Web sitesi planlar ve tasarlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 HTML öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 CSS öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Tasarladığıı web sitesini gerçekleştirir ve yayınlar Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Web tarihi ve standartları
2 Web tarihi ve standartları
3 Web Tasarım Kavramları
4 Web Tasarım Kavramları
5 HTML diline giriş
6 HTML gövdesi
7 HTML gövdesi
8 HTML gövdesi
9 Ara Sınav
10 CSS
11 CSS
12 CSS
13 CSS
14 Uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources Web Standards Curriculum http://www.w3.org/community/webed/wiki/Main_Page
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 3 1 3
Final 1 1 1
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5