Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mobil Uygulama Geliştirme SAU 025 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. CAN YÜZKOLLAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemlerini ve platformlarını tanıtmak ve mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.
Course Content Mobil Cihazlar, Mobil İşletim Sistemleri, Mobil Uygulama Geliştirme Platformları, Mobil Servisler, Veri Saklama Yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mobil Cihazları, Mobil İşletim Sistemlerini, Mobil uygulama geliştirme platformlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Mobil İşletim Sistemleri için program geliştirme araçlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Mobil uygulama geliştirme platformu Java ile mobil uygulama geliştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Mobil Cihazlar için kullanıcı arayüzü geliştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Mobil Cihaz sensörlerini kullanmayı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Mobil Cihazlarda veri saklama yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mobil İşletim Sistemlerinin tanıtımı
2 Mobil uygulama geliştirme dili Java´nın temel kavramları
3 Mobil Uygulama Geliştirme Ortamının tanıtılması
4 Kullanıcı arayüzlerin tasarımı - Layoutlar
5 Etkili kullanıcı arayüzlerinin tasarımı
6 Mobil işletim sistemlerinde dosya işlemleri
7 Mobil işletim sistemlerinde Veritabanı İşlemleri
8 Mobil işletim sistemlerinde Veritabanı Uygulaması
9 Mobil işletim sistemlerinde Sensörler
10 Mobil işletim sistemlerinde Sensör Uygulaması
11 Mobil işletim sistemlerinde Apiler
12 Mobil işletim sistemlerinde Api Uygulaması
13 Mobil işletim sistemlerinde Proje Geliştirme
Resources
Course Notes Hello Android, Ed Burnette<br>Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours <br>Android Application Development All-in-one for Dummies
Course Resources Beginning Android Tablet Development
Professional Android 2 Application Development, Reto Meier
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Proje / Tasarım 30
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Proje / Tasarım 1 30 30
Final 1 15 15
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5