Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Yeni Yönelimler DAO 356 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitiminde öğrenme ve öğretmeyi açıklayabilme; Aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenmeyi açıklayabilme;Teknoloji ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme,
Course Content Din kültürü ve ahlak bilgisinde öğrenme ve öğretme, aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenme, teknoloji ve Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi, işbirliğine dayalı öğrenme, kavram öğrenme, tam öğrenme, değer öğretimi, beyin temeli öğrenme, oyun temelli öğrenme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitiminde öğrenme ve öğretmeyi açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenmeyi açıklayabilir Tartışma, Grup Çalışması, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
3 Teknoloji ile sosyal bilgiler öğretimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitim ve öğretime etki eden yönelimleri tanır. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Din kültürü ve ahlak bilgisinde öğrenme ve öğretme [8] 1-15
2 Tam öğrenme ve bloom taksonomisi [8]20-32
3 Beyin temeli öğrenme [5]164-177
4 Probleme dayalı öğrenme [8]33-40
5 Aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme [8] 41-51
6 İşbirliğine dayalı öğrenme [1] 1-16
7 Çoklu zeka teorisi ve Tematik öğrenme [4] 1-21
8 Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi öğrenme [3] Tamamı
9 Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi öğrenme [3] Tamamı
10 Kavram öğrenme [2] 64-68,
11 Değer öğretimi [8]52-55
12 Oyun temelli öğrenme [6] 101-103
13 Teknoloji ve Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi [8] 16-19
14 Erken çocukluk döneminde din eğitimi [7]Tamamı
Resources
Course Notes [8]Eğitimde çağdaş yönelimler
Course Resources [1]Gömleksiz, Müfit. (1997). Kubaşık öğrenme. Adana: Baki Kitapevi
[2]Telman, Nursel. (Tarih yok). Etkin öğrenme yöntemleri. İstanbul: Epsilon
[3]Üstündağ, Tülay. (2002). Yaratılığa yolculuk. Ankara: Pegem YAyıncılık
[4]Saban, Ahmet. (2001). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim. Ankara: Nobel
[5]Canaine, Renate Nummela ve Geoffrey Canaine. (2002).Beyin temelli öğrenme.Çev.Gülten Ülgen. Ankara: Nobel
[6]Özdoğan, Berka. (2004). Çocuk ve Oyun. Ankara: Anı yayıncılık
[7] Erkan, Serdar. (2005). Örnek Grup rehberliği etkinlikleri, Ankara: Pegem A
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 3