Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Günümüz Fikih Problemleri DAO 351 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yeni ortaya çıktığı için kaynaklarda dinî hükmü bulunmayan modern konuların hükümlerini tespite çalışmak
Course Content Zamanın ve bilimlerin değişmesiyle ortaya çıkan durumlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modern meselelere fıkıh ölçüleriyle bakabilmenin ölçütlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Organ nakli, hücre kopyalama, ibadet vakitlerinin bilim eşliğinde tespiti gibi modern konuları bu ölçütler ışığında açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Bu konuları delilleriyle beraber tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Bu konuları ve delillerini eleştiriye tabi tutar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Bu konuları ve delillerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Bu konuları ve delillerini değerlendirerek bir hükme varır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Günümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde İlke ve Yöntemler
2 İbadet Hayatına İlişkin Problemler
3 Aile Hayatına İlişkin Problemler I
4 Aile Hayatına İlişkin Problemler II
5 Gıda Maddeleri ve Bağımlılıklar I
6 Gıda Maddeleri ve Bağımlılıklar II
7 Tıbbî Uygulamalar I
8 Tıbbî Uygulamalar II
9 Eğlence, Spor, Sanat
10 Ticarî Hayat
11 Faiz, Kredi ve Finans İşlemleri
12 Menkul Kıymetler
13 Gayr-i müslimlerle ilişkiler
14 Dini Düşüncede Değişim ve Tecdid
Resources
Course Notes 1. DİA (ilgili maddeler),<br>2. Günümüz Fıkıh Problemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları
Course Resources 1.Faruk Beşer, Fetvalarla Çağdaş Hayat,
2. Faruk Beşer, Güncel Meseleler - Dinî Çözümler,
3. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular
4.Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızdaki Helallar ve Haramlar,
5. Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 2 2
Final 1 20 20
Total Workload 85
Total Workload / 25 (Hours) 3.4
dersAKTSKredisi 3