Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Deneyimi EBB 401 7 1 + 4 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, öğrencilerin okulun örgütsel yapısını, işleyişini tanımasını, öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin gözlenmesini, sınıf yönetimi konusunda deneyim kazanmasını ve gerçek sınıf etkinliklerine katılmasını amaçlamaktadır.
Course Content Okul deneyimi dersinin tanıtılması, Öğretmen ve öğrencinin okuldaki Bir Gününü Gözlemleme, Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Uygulanışını Gözlemleme, Sınıf Yönetiminin Gözlemlenmesi, Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme, Çalışma yapraklarının hazırlanması, Okulun Toplumla İlişkilerini Gözlemleme, Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretmen ve öğrencinin okuldaki bir günlük etkinliklerini gözlemler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Aday öğretmen olarak okul ve sınıfı gözlemler ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Okulun örgütsel yapısını ve işleyişini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Öğretmenlik mesleği becerisi kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Gerçek sınıf etkinliklerine katılır ve bunların nasıl uygulandığını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Öğretimde kullanılan farklı yöntemleri tanımlar ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okul deneyimi dersinin tanıtılması, dönem planının hazırlanması
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Gününü Gözlemleme
3 Öğrencinin Okuldaki Bir Gününü Gözlemleme
4 Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Uygulanışını Gözlemleme
5 Ders içi Öğrenci Etkinliklerini Gözlemleme
6 Sınıf Yönetiminin Gözlemlenmesi
7 Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme
8 Çalışma yapraklarının hazırlanması
9 Okulda araç gereç ve yazılı kaynaklar
10 Okulun Örgüt Yapısını İnceleme ve Okul Müdürüyle Görüşme
11 Okulun Toplumla İlişkilerini Gözlemleme
12 Okul ve sorunları
13 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
14 Gözlem dosyalarının teslimi
Resources
Course Notes
Course Resources H.Sulak & H.Sulak- Ö.Pilten- A. Doğan. (2012). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Literatürk Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Final 1 4 4
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5