Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Edebiyatinda Dini Motifler DAO 461 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, çocuk edebiyatı metinlerindeki dinî motifleri belirlemeyi ve bunların çocuk eğitimindeki önemini kavratmayı amaçlar.
Course Content Çocuk edebiyatının tanımı, kapsamı. Edebiyat çocuk ilişkisi. Çocuk edebiyatı kültürü, çocuk edebiyatı eserlerindeki dini motiflerin belirlenmesi ve bunların çocuk eğitiminde kullanılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocuk edebiyatı ürünlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Çocuk edebiyatı ürünlerinin ihtiva ettiği dini motifleri belirler. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çocuk psikolojisine uygun çocuk edebiyatı ürünleri aracılığıyla çocuklara dinî değerleri kazandırır. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Dinî değerlerin aktarılmasını gerçekleştirecek çocuk edebiyatı ürünlerini belirler. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Muhtevası ve kaynaklar, Ders kitabı-ödev dağıtımı
2 Çocuk kimdir? Edebiyat nedir? Çocuk edebiyatı kavramı
3 Çocuk edebiyatı tartışmaları, Kitap Okuma
4 Çocuk edebiyatının gelişimi, (bizde ve dünyada)Kitap İnceleme
5 Çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler
6 Çocuklara yönelik edebî türler: Ninni, tekerleme, bilmeceler
7 Masallar, tekerlemeler. Kitap okuma
8 Çocuk edebiyatı metinlerini ihtiva ettiği dini motifler bakımından inceleme ve rapor hazırlama
9 Örnek bir modelin tanıtımı ve açıklanması
10 Örnek bir modelin tanıtımı ve açıklanması
11 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
12 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
13 Öğrencilerin model doğrultusunda hazırladıkları çalışmaların sunumu
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Demirel,Şener. (2010).Edebi Metinlerle Çocuk Edebiyatı.Pegem Yayınları. Ankara.
Gökşen, E.Naci.(1975).Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız. Çağ Yayınları.
Kaminski, Winfred.(2009).Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Giriş.Milli Eğitimi Bakanlığı Yayınları.Ankara.
Şirin, M.Ruhi.(2007). Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış.Kök Yayıncılık.Ankara.
Akdemir, Rıza (1991). Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi.Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ankara
Bilgin,Beyza. (1991). İslam ve Çocuk, Diyanet İşleri Başlanlığı Yayınları.Ankara.
Selçuk, Mualla. (1991). Çocuk Eğitiminde Dini Motifler. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Yörükoğlu, Atalay. (1991. Çocuk ve Ruh Sağlığı. Özgür Yayınları.
Yavuzer, Haluk. (1982). Çocuk Psikolojisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.İstanbul.
Efe, Ahmet.(1996)Çocuk Hikayeleri Dizisi. Akçağ Yayınları.Ankara
Öztürk, Hüseyin. (2008) Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler.Nar Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 50
Total Workload / 25 (Hours) 2
dersAKTSKredisi 5