Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Uygulamasi II DAO 408 8 2 + 6 5 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Her hafta bir günlük plan hazırlayıp uygulayabilme ve portfolyo hazırlayabilme.
Course Content Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Her hafta bir günlük plan hazırlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Sınıf düzeyine uygun etkinlikler düzenler. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Hazırladığı planı uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Yaptığı çalışmalara dayalı olarak portfolyo hazırlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Geri dönütler doğrultusunda düzeltmeler yapar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu hazırlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Planlama
2 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
3 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
4 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
5 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
6 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
7 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
8 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
9
10 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
11 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
12 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
14 Portfolyo hazırlama. Ders anlatımına hazırlıklarını yapar.
Resources
Course Notes
Course Resources YÖK/Dünya Bankası.(1998) Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Final 1 20 20
Total Workload 248
Total Workload / 25 (Hours) 9.92
dersAKTSKredisi 10