Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hz. Muhammed’E Çağdaş ve Evrensel Yaklaşimlar DAO 458 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants Prof. Dr. Abdullah AYDINLI, Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMIR, Doc. Dr. Hayati YILMAZ, Doç. Dr. Erdinç AHATLI
Course Category
Course Objective Son Peygamber olan Hz. Muhammed´in günümüz dünyasında nasıl tanındığı ve algılandığı konusunda geçmiş değerlendirmelerle de karşılaştırmalar yaparak öğrencileri bilgilendirmek.
Course Content Bu derste Hz. Muhammed´in peygamberliği, peygamberliğinin delilleri, Batı´da ve toplumumuzda Hz. Muhammed algısı ve son peygamber oluşunun ne anlama geldiği işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Peygamberliğin ispatı konusunda ileri sürülen delilleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hz. Muhammed´in sosyal bir olgu olarak bir toplumu nasıl dönüştürdüğünü fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Batı´daki farklı Hz. Muhammed algısının sebeplerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Hz. Muhammed´in hayatının bir müslüman için örnekliğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Mevlid geleneğinin geçmişteki ve günümüzdeki uygulamalarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Hz. Muhammed´in diğer peygamberler arasındaki konumunu değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Peygamberlik ve peygamberliğin ispatı
2 Hz. Muhammed literatürüne dair özgün eserler
3 Hz. Muhammed´in hayatının günümüz açısından önemi
4 Batı´da Hz. Muhammed algısı ve imajı
5 Batı´da Hz. Muhammed algısı ve imajı
6 Batı´da Hz. Muhammed algısı ve imajı
7 Toplumumuzda Hz. Muhammed algısı
8 Çağdaş metinlerde Hz. Muhammed
9 Hz. Muhammed ve evrensel hukuk
10 Hz. Muhammed ve çevre
11 Hz. Muhammed ve insan hakları
12 Hz. Muhammed ve adalet, ırklar arası eşitlik
13 Mevlid geleneği
14 Hz. Muhammed´in son peygamber oluşu
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Schimmel, Annemarie, Ve Muhammed O´nun Elçisidir (Çev. Ekrem Demirli, İstanbul 2011
2. Ahatlı, Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed´in Peygamberliği, Ankara 2011
3. Yılmaz, Hayati, Hz. Muhammed´in Aile ve Akraba Atlası
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5