Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyo-Psikolojik Açidan Yaş ve Din Ilişkisi DAO 243 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sosyal psikolojik açıdan yaş ve din analiz incelemek
Course Content Sosyolojik açıdan din, dini hayat, yaş ve din ilişkisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyolojik açıdan dini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Dinin gelişim dönemlerine ilişkin özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Dindarlığı tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Dinin toplumdaki yerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde dini hayat hakkında fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyolojik Açıdan Din
2 Din ve Psikolojik Hayat
3 Modern Dönemde Din
4 Dinin Toplumsal Hayattaki Yeri
5 Sosyo-Psikolojik Açıdan Dindarlık ve Dini Hayat
6 Dindarlık Ölçekleri
7 Çocukluk Dönemi; Genel Psikolojik Özellikleri
8 Çocukluk Döneminde Din
9 Gençlik Dönemi; Genel Psikolojik Özellikleri
10 Gençlik Döneminde Din
11 Yetişkinlik Dönemi; Genel Psikolojik Özellikleri
12 Yetişkinlik Döneminde Din
13 Yaşlanma Dönemi; Genel Psikolojik Özellikleri
14 Yaşlanma Döneminde Din
Resources
Course Notes (1) İNCE, Abdullah, Modern Dönemde Yaşlanma ve Din, Aging and Religion In Modern Time, The Journal of Academic Social Science Studies, Publication of Association Esprit, Société et Rencontre, Strasbourg/ FRANCE, Volume 5 Issue 8, p. 743-759, December 2012
Course Resources (2) Tufan, İsmail, Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak: Yaşlanmanın Sosyolojisi Anahtar Kitaplar Y., İstanbul, 2003
(3) Yaşlanmanın Psikolojisi, Ursula Lehr, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, 1994
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4