Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kriz Iletişimi ve Yönetimi HIR 419 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI, Doç.Dr. TUĞÇE BORAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Krizlerden başarıyla çıkmanın en önemli unsurlarından bir olan "kriz iletişimi"nin ne olduğu, nasıl planlandığı ve nasıl yürütülmesi gerektiği bu dersin amacını oluşturur. Kriz dönemlerinde izlenecek iletişim stratejisi ve taktikler, Kriz iletişimi yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Krizi fırsata dönüştürme de en etkili yöntemlere yer verilecektir.

Course Content

Kriz Kavramı, İşletmelerin Krizle Karşılaşmasında Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi,  Krizlerin Ortaya Çıkmasında İç ve Dış Çevre Faktörlerinin Etkileşimi, Kriz Sürecinin Aşamaları,  Kriz Sürecinin İşletmeler Üzerinde Yarattığı Etkilerin İncelenmesi,  Kriz Yönetimi,  Krize Hazırlıklı Olma Düzeyi,Krize Yanıt Yöntemleri,  Krize Yanıt ve Stratejik Öncelikler,  Krize Yanıt ve İnsan Etkisi,  Krize Yanıt Sürecinde Liderlik, Krize Karşı Planlama, Kriz eğitimi, Krizlere Karşı Modern/Post Modern Yaklaşımlar ve Teknikler Kriz Dönemlerinde Karar Alma  Kriz Ortamlarında Stres ve Zaman Yönetimi 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kriz kavramı, işletmeler açısından kriz yaratan faktörler, kriz sürecinin aşamaları ve kriz yönetimi kavramına dair bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kriz iletişimi süreci, kriz öncesi anı ve sonrasında yapılacak çalışmaları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Olası krizlerin yaşanmaması için ne şekilde önlemler alınması gerektiği öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Kriz yönetiminde yeni teknolojileri kullanabilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Kriz döneminde medya ile ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiği öğrenir. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
0 Kriz İletişimi 0.46 MB
0 Kriz iletishim ve yonetimi (1) 11.75 MB
0 Kriz İletişimi 0.46 MB
0 kriz yonetimi 1 6.68 MB
0 Kriz sunum 0.06 MB
0 Kriz yönetiminde proaktif yaklaşım 0.3 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5