Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ekonomiye Giriş HIR 210 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTINTAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTINTAŞ,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Dersin amacı öğrenciye, ekonominin temel kavramlarını öğretmektir.

Course Content

Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, fiyat teori, tüketici teorisi , üretici teorisi, fiyat teorisi, milli gelir, para , uluslararası ekonomi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonomi biliminin konusunu ve diğer bilimlerle ilişkisini anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ekonomi bilimine ait temel kavramları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Makro ekonomi ve mikro ekonomi arasındaki farkları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Para ve para politikalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Ekonomik büyüme ve iktisadi kalkınma dinamiklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

"İktisada Giriş" , Prof. Dr. Zeynel Dinler, 2015 , Ekin Kitapevi Yayınları, 21.Baskı

" İktisada Giriş", Prof. Dr. İlker Parasız, Ezgi Kitapevi, 10. Baskı

" Örneklerle Kolay Ekonomi",  Mahfi Eğilmez, Remzi Kitapevi

" Mikroekonomi - Güncel Örneklerle , Mahfi Eğilmez, Remzi Kitapevi

" Makro Ekonomi - Türkiye'den Örneklerle , Mahfi Eğilmez, Remzi Kitapevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar.
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder.
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar.
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final 1 20 20
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5