Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müşteri Ilişkileri Yönetimi HIR 308 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEBNEM CEYLAN APAYDIN
Course Lecturers Öğr.Gör. ŞEBNEM CEYLAN APAYDIN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dersin temel amacı müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerinin öğrenciler tarafından benimsetilmesidir.

Course Content

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Payı, Pazar Payı,

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müşteri ilişkileri yönetimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Pazar payı ve müşteri payı arasındaki farklılığı ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Geleneksel pazarlama ve odak noktasını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi
2 Müşterilerle İletişim ve Boyutları
3 Hizmetlerde Müşteri Bağlılığı ve Kalite
4 Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım
5 Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci
6 Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri
7 Ara Sınav
8 Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
9 Müşteri İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri 
10 Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin Yanlış Kanılar
11 Müşteri Veritabanını Korumak ve Genişletmek
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Müşteri İlişkileri Yönetimi -CRM , Don Peppers, Dr. Martha Rogers

Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi - Prof.Dr. Yavuz Odabaşı

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kavramlar, Modeller ve Stratejiler- Yrd. Doç.Dr.Hülya Bakırtaş

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
2. Final 60
2. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 4 4
Final 1 7 7
Proje / Tasarım 1 10 10
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5