Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kişilerarasi Iletişim HIR 219 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Damla Karşu

Course Category
Course Objective

Kendini etkin ve başarılı bir şekilde ifade edebilen insanların hem sosyal yaşamda, hem de iş yaşamında bir adım öne çıktıkları bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda ders kapsamında katılımcıların etkili iletişim tekniklerini kullanmaları suretiyle kendilerini daha iyi ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle öğrencilerin kişilerarası iletişim problemlerini çözebilmeleri ve sağlıklı iletişim kurabilmeleri için uygun teknikleri seçme ve uygulama becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.Ayrıca; disiplinlerarası bir bakış açısıyla kişilerarası iletişimin çeşitli bileşenlerini tanımlamak ve bunlar arasındaki ilişkiyi eleştirel bir yaklaşımla ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Course Content

İletişim kavramının genel tanımı, iletişim süreci, öğeleri, işleyişi

Kişilerarası iletişimin tanımı, önemi, şartları ve özellikleri

Kişilerarası iletişim türleri, sorunları ve engelleri

Kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme süreçleri

İletişim sürecinde anlaşım ve uzlaşma

Tutumları oluşturan faktörler ve tutumların işlevleri

Sosyal etki, sosyal etki ortamları ve çeşitleri

İletişim ve Algı

Dinleme ve anlama becerisi

İkna süreçleri, iknaya karşı koyma ve direnme nedenleri

Empati ve ilişkili olduğu kavramlar

Empati yaklaşımları, empati yoksunluğu ve sosyal beceri olarak empati

Kurumsal İletişim

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim ile ilgili temel kavramlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde dinlemenin önemini kavrayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde empatik davranabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde kendini açabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde güvengen davranabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
6 Yaratıcılık ve sıra dışı düşünme becerisini ortaya koyabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 İletişim engelleri ve kazalarını örnekleriyle analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 Sağduyulu, uygun ve nazik davranmanın, başkalarıyla iyi geçinmenin, insanlara ve zamanlarına saygı göstermenin, dinlemenin önemini kavrayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim nedir? İletişimin birey ve toplum açısından önemi ve işlevi
2 Kişilerarası iletişimin tanımı, önemi, şartları ve özellikleri
3 Kişilerarası iletişim türleri, sorunları ve engelleri
4 Kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme süreçleri
5 Kişilik tipleri
6 Tutumları oluşturan faktörler ve tutumların işlevleri
7 Sosyal etki, sosyal etki ortamları ve çeşitleri
8 İletişim ve Algı
9 Ara Sınav
10 Dinleme ve anlama becerisi
11 İkna süreçleri, iknaya karşı koyma ve direnme nedenleri
12 Empati ve ilişkili olduğu kavramlar
13 Empati yaklaşımları, empati yoksunluğu ve sosyal beceri olarak empati
14 Kurumsal İletişim
Resources
Course Notes <p>IŞIK, Metin: Kişilerarası İletişim Ders Notları, Sakarya, 2014</p>
Course Resources

1. IŞIK, Metin, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2011
2. IŞIK, Metin (ed.), Genel ve Teknik İletişim, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya,2011
3. EKMAN, Paul, Ne Düşündüğünü Biliyorum, Koridor Yayınevi,
4. JAMES, J., JAMES, Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı, Koridor Yayınları,
5. DIMTIRIUS, J. Ellan, İnsanları Okumak, Koridor Yayınları,

Week Documents Description size
0 1.hafta 3.74 MB
0 2. Hafta İletişim Modelleri 37.28 MB
0 3.hafta 1.43 MB
0 4.hafta 0.48 MB
0 Kişilerarası İletişim 7.-a 2.26 MB
0 7-c 0.47 MB
0 8.hafta 0.8 MB
0 9.hafta 0.47 MB
0 10.hafta 0.78 MB
0 11.hafta 0.98 MB
0 12.hafta 0.44 MB
0 Kişilerarası İletişim 8 - a 5.62 MB
0 Kişilerarası İletişim 9 - a 3.62 MB
0 Kişilerarası İletişim 10 - a 0.1 MB
0 Kişilerarası İletişim 11 - a 0.44 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5