Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasal Düşünceler Tarihi HIR 105 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Tarihsel bakış açısı kazanmak ve siyasal düşünmenin tarihini kavramak

Course Content

Tarihsel bakış açısıyla siyasal düşünmenin tarihine ve kavramlarına eleştirel bakmak ve tartışmak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasal düşüncenin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 .Toplumsal olaylar ve durumlar üzerine düşünmede tarihsel bakışın önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Eleştirinin önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Antik Yunan Düşüncesi I
2 Antik Yunan Düşüncesi II
3 Antik Yunan Düşüncesi III
4 Roma´da Siyaset Felsefesi
5 Ortaçağ ve Aziz Augustinus
6 Dante
7 Modern Dönem ve Machiavelli
8 Dönüşüm: Bacon ve Descartes
9 ara sınav
10 Toplum Sözleşmecileri
11 Smith´den Mill´e
12 Marx ve Weber
13 Durkheim ve Strauss
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources

Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Larry Arnhart, Plato´dan Rawls´a Siyasi Düşünceler Tarihi, Ankara: Adres Yayınları
Oral Sander, Siyasi Tarih, İstanbul: İmge yayınları

Week Documents Description size
0 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ DERS NOTU 13.24 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 14 28
Final 1 20 20
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 5