Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaratici ve Eleştirel Düşünce HIR 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yaratıcı ve eleştirel düşünceye ilişkin kuramsal bilgilerini yazılı ya da görsel biçimde ifade edebilmelerini sağlamak
Course Content Yaratıcı ve eleştirel düşüncenin etik ve estetik boyutlarıyla tartışılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kendini ifade biçimlerini öğrenir Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Etk ve Estetik kuramlar ve olgular arasındaki kesişmeleri anlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Birey ve toplumsal yaşam arasındaki gerilimleri çözümler Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kendinin İfadesi
2 Mekanın Ruhu
3 Zamanın Ruhu
4 Oku-Yorum
5 Yazı-Yorum
6 Görü-Yorum
7 Aşırı Yorum
8 Proje Tasarımı
9 Modernite ve Birey
10 Edebiyat ve Birey
11 Fotoğraf, Sinema ve Birey
12 Ayna ve Ekran Geriliminde Özne
13 Proje Sunumu
14 Proje Sunumu
Resources
Course Notes
Course Resources Umberto Eco, Açık Yapıt, İstanbul: Can Yayınları; Eduardo Galeano, Tepetaklak, Ankara: Çitlenbik Yayınları; Anna Carola Krause, Rönesans´tan Günümüze Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: Literatür Yayıncılık; N. İpşiroğlu, M. İpşiroğşu, Oluşum Süreci İçinde Sanat Tarihi, Walter Ong, Sözlü ve Yalılı Kültür, İstanbul: Metis Yayıncılık, Nurçay Türkoğlu, Görü-Yorum, İstanbul: Der Yayınları; Ünsal Oskay, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, İstanbul, Der Yayınları,
Week Documents Description size
0 eleştirel düşünme-1 0.04 MB
0 eleştirel düşünme (1) (3) 1.64 MB
0 eleştirel düşünme-3 0.06 MB
0 Eleştirel düşünce ve okullarda öğretimi 1.65 MB
0 YARATICI_DusuNCE (1) 0.46 MB
0 Yaratıcı Yazarlık 1.23 MB
0 Yaratıcı düşünme2 0.86 MB
0 Yaratıcı düşünme3 6.71 MB
0 eleştirel düşünme (1) (4) 1.64 MB
0 yaratıcı düşünme3 (1) 3.44 MB
0 YARATICI_DusuNCE (1) 0.46 MB
0 yaratıcı düşünme 0.02 MB
0 Yaratıcı düşünme5 0.02 MB
0 Yaratıcı düşünme5 0.02 MB
0 yaratıcı düşünme 0.02 MB
0 yaratıcı düşünme 0.02 MB
0 Yaratıcı düşünme4 0.87 MB
0 Yaratıcı düşünme4 0.02 MB
0 eleştirel düşünme (1) 1.19 MB
0 medyaya eleştirel açıdan bakmak (4) 0.04 MB
0 BilimselDüşünce 0.32 MB
0 Eleştirelörnekler 0.23 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 5