Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklamciliğin Temelleri HIR 118 2 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN
Course Lecturers Doç.Dr. CENGİZ ERDAL, Dr.Öğr.Üyesi TUBA ÇEVİK ERGİN, Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÇALAPKULU, Doç.Dr. TUĞÇE BORAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Reklamcılığın temel unsurlarının benimsetilmesi.

Course Content

Reklamın kavramı, amaçları, tarihsel gelişimi, çeşitleri, diğer disiplinlerle olan ilişkisi, tüketici davranışları ile reklam stratejileri geliştirme yöntemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Reklam çeşitlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Reklam stratejisi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Reklamın tarihsel gelişimini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Reklamı tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Reklamın tüketici davranışlarına etkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Reklam mecralarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı ve Giriş Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
2 Reklam Kavramı, Türleri, Hedefleri, Amaçları, Ögeleri, Mecraları Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
3 Reklam Stratejileri Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
4 Reklamın Tarihsel Gelişimi Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
5 Reklamda Ekoller Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
6 Ajans Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
7 Ara Sınav
8 Reklamın İşleyiş Süreci ve Modelleri Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
9 Medya Planlama Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
10 Reklam Etiği Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
11 Reklam Üretimi Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
12 Kampanya Planı Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

Filiz Balta Peltekoğlu, Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, Beta.
Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say.
Uğur Batı, Reklamın Dili, Alfa.
Gülbuğ Erol, Reklam ve Medya Planlaması, Beta.
Sedat Şimşek, Reklam ve Geleneksel İmgeler.
Sedat Şimşek, Küresel Marka Reklamları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. X
5 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler. X
7 Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. X
8 Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 20 20
Kısa Sınav 1 5 5
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 6