Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eleştirel Iletişim Kuramlari HIR 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers Prof.Dr. METİN IŞIK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İletişimin disiplinler arası bir bilim olduğu gerçeğinden hareketle, bugüne kadar geliştirilen teori, model ve yaklaşımların sorgulanması amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu ders iletişim alanında geliştilen teori, model ve yaklaşımları ele almaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim alanındaki temel yaklaşımları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 İletişim kuramlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Kuramlara yönelik eleştirel bakış açısı geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavramsal Çerçevenin Oturtulması: Kitle ve kamu kavramları, model kurma
2 İletişim alanındaki temel yaklaşımlar
3 Etki araştırmaları
4 Newcomp Modeli
5 Maletzke Modeli
6 Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
7 Diffüzyon Teorisi
8 Vize sınavı
9 Sosyalizasyon Teorisi
10 Gündem Kurma Teorisi
11 Eşik Bekçiliği Teorisi
12 Yetiştirme Teorisi
13 Kültürel Emperyalizm Teorisi
14 Tartışma ve değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Metin Işık, Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Eğitim Kitabevi.</p>
Course Resources

Konca Yumlu, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam Basım,
Mc Quail Denis ve Swen Windahl, İletişim Modelleri, İmaj Yayınları,
Yasemin İnceoğlu, Medya ve Çocuk Rehberi, Eğitim Kitabevi,
Nurdoğan Rigel, Rüya Körleşmesi, Der Yayınları.

İrfan Erdoğan, Öteki Kuram

Metin Işık (ed.), Medyada Yeni Yaklaşımlar, Eğitim kitabevi

Week Documents Description size
0 eleştirel kuramlara giriş eleştirel kuramlara giriş 0.25 MB
0 ELEŞTİREL iletişim kuramları OKUMA LİSTESİ ELEŞTİREL iletişim kuramları OKUMA LİSTESİ 0.13 MB
0 Kitle ve Modernizm Kitle ve Modernizm 1.06 MB
0 katz ON THE USE OF THE MASS MEDIA FOR IMPORTANT THINGS 2.24 MB
0 ON THE USE OF THE MASS MEDIA FOR IMPORTANT THINGS ON THE USE OF THE MASS MEDIA FOR IMPORTANT THINGS 2.24 MB
0 Ezilenlerin Pedagojisi - Paolo Freire Ezilenlerin Pedagojisi - Paolo Freire 0.31 MB
0 Tek Boyutlu İnsan Tek Boyutlu İnsan- Herbert Marcuse 0.18 MB
0 Tek Boyutlu İnsan- Herbert Marcuse Tek Boyutlu İnsan- Herbert Marcuse 0.18 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
6. Final 50
5. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6