Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Makale ve Tez Yazimi HST 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Araştırma projesi hazırlama, makale ve tez yazım kuralları ve bilimsel toplantılara bildiri hazırlama konuları hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Course Content

Araştırma projesi hazırlama, makale yazım kuralları, tez yazım kuralları ve bilimsel toplantılara bildiri hazırlama konuları hakkında bilgilendirmeler yapılarak bunlara dair örneklerin kendileri tarafından yapılması sağlanacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma projesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Araştırma projesi hazırlama aşamaları Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Kısa özet hazırlanması, giriş, materyal ve metot yazımı Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Sonuçlar ve tartışma yazımı Anlatım, Sözlü Sınav,
5 Bilimsel toplantılara göndermek üzere bildiri hazırlanması Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma projesi hazırlama teknikleri
2 Araştırma projesi hazırlama teknikleri
3 Makale yazım kuralları
4 Makale yazım kuralları
5 Makale yazım kuralları
6 Ara sınav
7 Tez yazım kuralları
8 Tez yazım kuralları
9 Bilimsel toplantılara bildiri hazırlama
10 Bilimsel toplantılara bildiri hazırlama
11 Örnek makale yazımı
12 Örnek makale yazımı
13 Örnek makale yazımı
14 Örnek makale yazımı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6