Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Laboratuvar Teknikleri HST 515 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ
Course Lecturers
Course Assistants Prof. Dr. Elvan Özbek
Course Category
Course Objective Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında araştırma amaçlı olarak kullanılan teknikler hakkında bilgiler verilmesi ve imkan dahilinde uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.
Course Content Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan histokimya, immunohistokimya, stereoloji, hücre kültürü, fraksiyonlama gibi teknikler hakkında bilgiler verilecek ve imkan dahilinde uygulamaları yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında araştırma amacıyla kullanılan çeşitli teknikler Anlatım, Sözlü Sınav,
2 Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan histokimyasal teknikler ve uygulamaları Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği
2 Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan teknikler
3 Histokimyasal teknikler
4 İmmunohistokimyasal teknikler
5 İmmunohistokimyasal teknikler
6 Stereoloji
7 Stereolojide kullanılan yöntemler
8 Fraksiyonlama teknikleri
9 Ara sıvav
10 Hücre kültürüne giriş
11 Hücre kültürünün temel ilkeleri
12 Hücre kültürünün temel ilkeleri
13 Hücre kültürü çeşitleri ve özellikleri
14 Hücre kültüründe kullanılan yöntemler
Resources
Course Notes
Course Resources Manual of Histological Techniques, Bancroft JD
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
2 Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmeleri X
3 Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri X
5 Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri X
6 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme X
8 Sisteme ait organ ve dokuların mikroskobik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurabilme. X
9 Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. X
10 Sisteme ait organ ve dokuların gelişimi esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olma. X
11 Hücrenin elektron mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olma. X
12 Hücrenin yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurabilme. X
13 İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme. X
14 Embriyo değerlendirme ve skorlama yapabilme. X
15 Mikroskop kullanabilme, preparat değerlendirebilme. X
16 Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olunması. X
17 Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamları ver yerinde kullanımını yapabilme. X
18 Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
19 Temel dokuların bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 50
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6