Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kardiyovasküler Sisteme Giriş FZL 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SONGÜL DOĞANAY
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DERYA GÜZEL, Dr.Öğr.Üyesi SONGÜL DOĞANAY,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin kalp, kalp kası, kalp döngüsü, kalbin ritmik uyarılması, elektrokardiyogram ve özellikleri, kalp kası ve koroner kan akımı bozuklukları, kardiyak aritmiler, dolaşım sistemi , mikrodolaşım ve lenfatik sistem ile ilgili genel ve özel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Dersin içeriği haftalık programda belirtilmiştir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalp hakkında genel ve özel konuları kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Elektrokardiyogram konusunu kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Dolaşım sistemini kavrayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kalp, kalp Kası
2 Kalp döngüsü
3 Kalbin pompalama işlevinin düzenlenmesi
4 Kalbin ritmik uyarılması
5 Kalpte uyarılma ve İletinin Kontrolü
6 Normal elektrokardiyogram
7 Kalp kası ve koroner kan akımı bozukluklarının elektrokardiyogram açısından yorumu
8 Normal elektrokardiyogramın vektöryel analizi
9 Kardiyak aritmiler
10 Kalp uyarılarının kalbin kendi ileti yollarında engellenmesine bağlı ritim bozuklukları
11 Dolaşım sistemi
12 Damarların gerilebilme yeteneği
13 Mikrodolaşım ve kapiller sistem
14 Lenfatik sistem
Resources
Course Notes Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. John E. Hall (Author).
Course Resources Cardiovascular Physiology, Seventh Edition. David Mohrman, Lois Heller.
Ganong´s Review of Medical Physiology, 24th Edition (LANGE Basic Science) by Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen Brooks.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6