Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi I HMS 675 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator ÖZLEM DOĞU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu ders birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve yükseltilmesinde, hastalık halinde iyileştirilmesi ve özürlülük halinde bireyin sınırlılıkları ile yaşamasını sağlamaya yönelik hemşirelik uygulamalarının yürütülmesinde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ve kullanılmasını amaçlar.

Course Content

Bu ders birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve yükseltilmesinde, hastalık halinde iyileştirilmesi ve özürlülük halinde bireyin sınırlılıkları ile yaşamasını sağlamaya yönelik hemşirelik uygulamalarının yürütülmesinde kullanılan yöntemleri içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Birey, aile ve toplumun sağlığının yükseltilmesine yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar , , , , , , , ,
2 Birey, aile ve toplumun hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar , , , , , ,
3 Birey, aile ve toplumun özürlülük halinde sınırlılıkları ile yaşamasına yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar , , , , , , ,
4 Birey, aile ve toplumun acil durumlarda iyileştirilmesine yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar , , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan kavramı ve hemşirelik, insan gereksinimleri, sağlığın korunması ve sürdürülmesi sağlık ve hastalık modelleri, sağlıkla ilgili inanış ve uygulamaları etkileyen faktörler, sağlığı geliştirme ve hastalığı önleme.
2 Sağlık bakım sistemi ve hemşireliğin yeri
3 Cinsellik ve cinselliği etkileyen özel sorunlar ve hemşirelik bakımı
4 Acil durumlarda hemşirelik
5 Rehabilitasyon ilkeleri ve uygulaması
6 Kanser ve kanserden korunmada hemşirenin rolü
7 Kanserli hastanın bakımı ve tedavisi
8 Kalite kavramı; hemşirelik eğitimi ve bakımında kalite
9 Özbakım, özbakım gücü
10 Yaşam kalitesi, hastalığın yaşam kalitesi üzerinde etkisi.
11 Hemşirelikte imaj
12 Hemşirelikte misyon, vizyon ve strateji.
13 Hemşirelikte İnovasyon
14 Hemşirelikte inovasyon uygulamaları
Resources
Course Notes <p>Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological Approach 1 st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &amp;Wilkins<br /> <br /> Hockenberry MJ, Wilson D. (2009) Wong&rsquo;s Essentials of Pediatric Nursing Canada, Mosby Elsevier Eighth Ed.<br /> <br /> Craven RF, Himle CJ (2009) Fundamentals of Nursing. Human Health and Function, 6th Edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.<br /> <br /> Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O&acute;Brien PR. (2007) Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis<br /> <br /> Cohen S (2007) Critical Thinking in the Perioperative Department. HCPro Inc., USA<br /> <br /> Kuğuoğlu S, Eti Aslan F, Olgun N. (2004) Acil Bakım.Ed. Şelimen D. Acil Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı, İstanbul, Y&uuml;ce Yayım<br /> <br /> Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia, Lippincott</p>
Course Resources

Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological Approach 1 st Ed. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins

Hockenberry MJ, Wilson D. (2009) Wong’s Essentials of Pediatric Nursing Canada, Mosby Elsevier Eighth Ed.

Craven RF, Himle CJ (2009) Fundamentals of Nursing. Human Health and Function, 6th Edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.

Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O´Brien PR. (2007) Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems 7 th Ed. St.Louis

Cohen S (2007) Critical Thinking in the Perioperative Department. HCPro Inc., USA

Kuğuoğlu S, Eti Aslan F, Olgun N. (2004) Acil Bakım.Ed. Şelimen D. Acil Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı, İstanbul, Yüce Yayım

Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia, Lippincott

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6