Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği II HMS 652 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kadın sağlığı hemşireliğine ilişkin profesyonel rolleri ile kadın sağlığı hemşireliği konusunda mesleki eğitim sürecinin yapılandırılmasına katkıda bulunmak, kadın bakış açısı ile bu hizmetlerin yürütülmesinde lider, yönetici rol üstlenmek, kadın sağlığı sorunlarına karşı duyarlılık kazanmak, çözümüne yönelik görüş geliştirmek ve konu ile ilgili araştırmalar yürütmektir
Course Content Kadın sağlığı ve hemşireliğine özgü temel kavram ve kuramları ayrıntılı bir biçimde ele alarak, aralarındaki ilişkiyi kavrama, kadın sağlığına ilişkin sorunları tanıma, analiz ve sentez etme, çözümüne yönelik bilgi, beceri ve tutum içerir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kadın sağlığı ve kadın sağlığı hemşireliğinde temel kavramları açıklar , , , , , , ,
2 Kadın sağlığı hemşireliği ve ebelikte Avrupa direktifleri ve ülkemizdeki yasal durumu analiz eder , , , , , ,
3 Kadın sağlığına ilişkin ulusal ve uluslararası göstergelere eleştirel görüş geliştirir , , , , ,
4 Uluslararası sözleşmelerde kadının yerine değer verir , , , , , ,
5 Kadın sağlığında öncelikleri irdeler , , , , , ,
6 Kadın sağlığında kilometre taşlarını değerlendirir , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kadın sağlığı ve kadın sağlığı hemşireliğinde temel kavram ve kuramlar
2 Kadın sağlığı hemşireliği ve ebelikte Avrupa direktifleri ve ülkemizdeki yasal durum
3 Kadın sağlığına ilişkin ulusal ve uluslararası göstergeler
4 Kadın sağlığında öncelikler
5 Kadın sağlığında kilometre taşları
6 Kadın sağlığını geliştirme stratejileri ve modelleri
7 Güvenli Annelik Yaklaşımı, Güvenli Anneliğin Önemi
8 Güvenli Annelik Programları ve Projeleri
9 İstenmeyen Gebelik ve Güvenli Olmayan Düşükler, Çözüm Yolları
10 Güvenli Olmayan Doğumlar ve Çözüm Yolları
11 Türkiye’de Acil Obstetrik Bakım
12 Anne Sağlığının Yükseltmeye Yönelik Girişimler
13 Güvenli Annelik Kapsamında Hemşirenin Rolü
14 Dersin analizi ve değerlendirilmesi,finala hazırlık
Resources
Course Notes 1.Cheryl A. Kolander, Danny Ramsey Ballard, and Cynthia Kay Chandler, Contemporary Women´s Health: Issues for Today and the Future, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages; 3 ed (June 20, 2007), <br>2.Kolander, Cheryl A. Chandler, Cynthia Kay, Ballard, Danny Ramsey. Contemporary Women´s Health: Issues for Today and the Future (3RD 08 Edition). Paperback 436 pages. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Langua, 2008. ISBN-13:9780073529653, <br>3.Cathryn B. Heath, Sandra M. Sulik. Primary Care Procedures in Women´s Health. Paperback: 256 pages. Springer New York. 2009. ISBN: 0387765980, <br>4.Catherine Ingram Fogel, Nancy Fugate Woods. Women´s Health Care in Advanced Practice Nursing (Hardcover) 736 pages, Springer Publishing Company; 1 edition (June 23, 2008) ISBN-10: 0826102352 ISBN-13: 978-0826102355, <br>5.Women and health: Today´s evidence tomorrow´s agenda. World Health Organization 2009. ISBN 978 92 4 156385 7 (NLM classification: WA 309) http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563857_eng.pdf.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Ara Sınav 40
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6