Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Davraniş Nörobiyoloji HMS 622 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT
Course Lecturers Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Beynin anatomik, nörokimyasal yapısının , gelişiminin insan davranışları üzerindeki etkilerinin kavranmasını sağlamaktır
Course Content Davranışın nörobiyolojik temellerinin öğrenilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan Davranışlarının anatomik ve fizyolojik temellerini öğrenir , , , , , ,
2 Kimyasal nörotransmisyonun temellerini ve insan davranışları üzerindeki etkilerini kavrar , , , , , ,
3 Psikofarmakolojik ilaçların etki ve yan etkilerini öğrenir, bunları hemşirelik bakımında uygular , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Beynin morfolojik yapısı ve davranış
2 Beynin morfolojik yapısı ve davranış
3 Beynin morfolojik yapısı ve davranış
4 Beynin nörokimyasal yapısı ve davranış
5 Beynin nörokimyasal yapısı ve davranış
6 Beynin nörokimyasal yapısı ve davranış
7 Beynin gelişmesi ,çevre ve davranış
8 Beynin gelişmesi ,çevre ve davranış
9 Beynin gelişmesi ,çevre ve davranış
10 Uyku ve uyanıklığın nörobiyolojisi
11 Uyku ve uyanıklığın nörobiyolojisi
12 Dikkat eksiliği , hiperaktivite bozukluğunun biyolojik boyutları
13 Demanslarda Dikkat eksiliği , hiperaktivite bozukluğunun biyolojik boyutları
14 Demanslarda Dikkat eksiliği , hiperaktivite bozukluğunun biyolojik boyutlar
Resources
Course Notes
Course Resources Ruh Sağlığı Ve bozuklukları
Stahl´ın Temel psikofarmakolojisi
Genel Psikoloji Feriha Balkış Baymur, Psikolojiye Giriş Rita L. Atkınson
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6