Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Adolesan Sağliği HMS 618 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses <p>-</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers Prof.Dr. NURSAN ÇINAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencinin adolesan dönemi sorunlarını ve bu sorunlarda yaklaşımı öğrenmesidir.

Course Content

Adolesan dönemi özellikleri, adolesanlarda riskli davranışlar ve sağlık sorunları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Adolesan döneminin özelliklerini bilir. , , , , ,
2 Adolesana yaklaşımı tanımlar. , , , , , ,
3 Adolesandaki riskli davranışları ve sağlığa etkilerini açıklar. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada ve Ülkemizde Adolesan Sağlığının Durumu
2 Adolesanlarda Fiziksel ve Cinsel Gelişim
3 Ergenlikte Psikososyal Gelişim
4 Adolesanlar ve Riskli Davranışlar
5 Adolesana Yaklaşım
6 Adolesan Hakları
7 Adolesan Obezitesine Yaklaşım
8 Adolesanlarda Okul Problemleri
9 Adolesanlarda Uyum Problemleri- Adli Sorunlar
10 Adolesanlarda Seksüel Yolla Bulaşan Hastalıklar
11 Adolesan Dönemde Aşılama
12 Adolesan Dönemde Beslenme
13 Gençlerin Etiketlenmesi Kuramı
14 Adolesanlarda Pubertal Problemler
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

1-Gordon CM, Katzman DK, Rosen DS, Woods ER. (2008). Adolescent Health Care A Pratical Guide, L. S. Neinstein (Ed). Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
2-Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
3-Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A. (2010). Temel Pediatri .Ankara, Güneş Kitabevi.
4-Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Alemdar Ofset, İstanbul.
5-Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
6-Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
7-Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
8-Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
9-Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
10-Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6