Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Çocuk ve Ergen Ruh Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği HMS 663 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çocukluk çağına özgü ruh sağlığı bozukluklar konusunda araştırmalar planlayıp, yürüterek mesleğe bilimsel katkı sağlamak
Course Content Çocukluk ve ergenlik dönemi özellikleri, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen ruhsal bozukluklar ve bakım gerektiren durumlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocuk ve ergen bireyi ruhsal açıdan değerlendirir, tedavi ve bakımı konusunda bilgi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Yıkıcı davranış bozukluklarını tanıma, uygun girişimleri planlama becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Yaygın gelişimsel bozuklukları öğrenir, tedavi ve bakımına yönelik girişimleri planlayabilme ve uygulama becerisine sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Duygudurum bozukluğu olan çocuğun tedavi ve bakımına yönelik girişimleri planlar ve uygulama becerisi geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Ergenlik döneminde görülen intihar vakalarını tanır, buna yönelik girişimleri konusunda bilgi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Çocukluk çağında görülen anksiyete bozukluklarını tanır, bakımına yönelik girişimleri planlar ve uygulama becerisine sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
7 Çocukluk döneminde görülen tik, konuşma, boşaltım bozukluklarını tanıma, uygun girişimleri planlama ve uygulama becerisi geliştirir. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
8 Zeka geriliği olan çocuğu erken dönemde tanılar, bakımına yönelik girişimleri planlar ve uygulama becerisine sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
9 Ergenlik döneminde görülen yeme bozukluklarını tanır, tedavi ve bakımı ile ilgili beceri kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
10 Ergenlik döneminde görülen şiddet ve saldırganlık durumlarını ruhsal yönden değerlendirir, bakımına yönelik girişimler konusunda bilgi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuğun ve ergenin ruhsal değerlendirilmesi
2 Yıkıcı davranış bozuklukları
3 Yıkıcı davranış bozuklukları
4 Yaygın gelişimsel bozukluklar
5 Yaygın gelişimsel bozukluklar
6 Duygudurum bozuklukları
7 Ergenlerde intihar
8 Çocukluk çağı anksiyete bozuklukları
9 Tik bozuklukları
10 Konuşma bozuklukları
11 Boşaltım bozuklukları
12 Zeka geriliği
13 Ergenlik döneminde görülen yeme bozuklukları
14 Ergenlik döneminde şiddet ve saldırganlık
Resources
Course Notes
Course Resources Çam, O. , Engin, E.: Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi. 2014, İstanbul.
O Öztürk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6