Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar I HMS 657 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers Prof.Dr. NURSAN ÇINAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çocuk hemşireliği ile ilgili orijinal bir araştırma yapma ve yayına hazırlama becerisi kazandırmak.

Course Content

Alanı ile ilgili literatüre ulaşmayı, veri toplamayı, verileri analiz etmeyi ve araştırma raporunun hazırlanmasını kapsar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanı ile ilgili bilgilere ulaşır. , , , , , , ,
2 Araştırma ya da hemşirelik uygulamalarında, kanıta dayalı veritabanını kullanır. , , , , , , ,
3 Araştırma makalesi hazırlamayı öğrenir. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuk hemşireliği ile ilgili orjinal bir araştırma konusunun belirlenmesi
2 Literatür tarama ve araştırma ile ilgili izinlerin alınması
3 Literatür tarama ve araştırma ile ilgili izinlerin alınması
4 Literatür tarama ve araştırma ile ilgili izinlerin alınması
5 Veri toplama araçlarının hazırlanması
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri toplama
9 Veri toplama
10 Veri toplama
11 Verilerin analizi
12 Araştırma raporunun hazırlanması
13 Araştırma raporunun hazırlanması
14 Araştırma raporunun sunumu
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
Dicenso A, Guyatt G, Ciliska D. (2004). Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 14 14
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6