Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik II HMS 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>HMS 603 BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK I</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Doç.Dr. ÜNAL ERKORKMAZ
Course Lecturers Doç.Dr. ÜNAL ERKORKMAZ,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bu dersin amacı, sağlık alanındaki biyoistatistiksel analizleri teorik ve pratikte öğretmektir.

Course Content

Bu ders ile, lisansüstü öğrencilerin, kendi tezlerini ve bilimsel araştırmalarını uygulamak için hazır istatistiksel yazılım ile Biyoistatistiksel analizleri kullanacak seviyeye getirilmesi amaçlanmıştır.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tek Örneklem Hipotez Testlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Bağımsız ve bağımlı İki Örneklem Hipotez Testlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Bağımsız ve bağımlı k Örneklem Hipotez Testlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Çok faktörlü deneylerin analizini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Korelasyon ve Regresyon analizlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Doğrusal Regresyon Analizini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
7 Lojistik Regresyon Analizini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
8 Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Medikal Tanı testlerinin güvenilirliği, ROC eğrisi yöntemini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
10 Yaşam Analizini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tek Örneklem Hipotez Testleri
2 Bağımsız İki Örneklem Hipotez Testleri
3 Bağımlı İki Örneklem Hipotez Testleri
4 Bağımsız k Örneklem Hipotez Testleri
5 Bağımlı k Örneklem Hipotez Testleri
6 Çok faktörlü deneylerin analizi
7 Uygulamalar
8 Korelasyon ve Regresyon analizi
9 Doğrusal Regresyon Analizi
10 Lojistik Regresyon Analizi
11 Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler
12 Medikal Tanı testlerinin güvenilirliği, ROC eğrisi yöntemi
13 Yaşam Analizi
14 Uygulamalar
Resources
Course Notes
Course Resources

Alpar R, Uygulamalı İstatistik, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.

Özdamar, K. SPSS Ile Biyoistatistik, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi I, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi II, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nisan Kitabevi, 2013

Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V.: Biyoistatistik, Hacettepe Üniv., Hatiboğlu Yayıncılık, 2012

Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1998

Çelik Y, NASIL? Biyoistatistik, Bilimsel Araştırma, SPSS, I. Baskı Eylül 2011

SPSS Inc. Advanced Models, 11.0, SPSS Inc. Chicago, 2001

Belle GY, Fısher LD, Heagerty PJ, Lumley P. Biostatistics A Methodology for the Health Sciences, A John Wıley & Sons Inc., 2004

Applied Multivariate Statistical Analysis, R.A. Johnson and D.W. Wichern, Prentice Hall Inc., New Jarsey, 1988.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Uygulama) 40
1. Ödev 100
Total 200
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6