Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Teorisi ve Politikasi MLY 507 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN,
Course Assistants Arş. Gör. Kadriye İzgi
Course Category
Course Objective Türkiyede yürürlükte bulunan vergilere ilişkin genel kuralların ve vergisel yükümlülüklere uyulmaması halinde sözkonusu olan yaptırımlara ilişkin temel kurallar ile vergi uyuşmazlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti azandırmaktır.
Course Content Vergilemenin tarihsel gelişimi, verginin fonksiyonları, vergi tekniği, vergilerin tasnifi gibi konularda ileri düzey bilgileri içerir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vergilemenin amaçlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Vergileme tekniklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Vergileme ilkelerini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Vergi sistemlerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Vergilemenin ekonomik etkilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vergilemenin amaçları Kitapların ilgili bölümleri
2 Vergileme teknikleri Kitapların ilgili bölümleri
3 Gelir vergisi Kitapların ilgili bölümleri
4 Harcama vergileri Kitapların ilgili bölümleri
5 Servet vergileri Kitapların ilgili bölümleri
6 Vergileme ilkeleri Kitapların ilgili bölümleri
7 Optimal vergileme Kitapların ilgili bölümleri
8 Vergilemenin gelir dağılımı üzerine etkisi Kitapların ilgili bölümleri
9 Vergilemenin emek piyasası üzerindeki etkileri Kitapların ilgili bölümleri
10 Vergilemenin makroekonomik etkileri Kitapların ilgili bölümleri
11 Vergilemenin firma ve birey davranışlarına etkisi Kitapların ilgili bölümleri
12 Adil ve etkin bir vergi sisteminin kriterleri Kitapların ilgili bölümleri
13 Vergi reformları Kitapların ilgili bölümleri
14 Uluslararası vergileme sorunları Kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Sağbaş İsa (2014), Vergi Teorisi, Ankara
Course Resources Edizdoğan, N. ve A. Çelikkaya (2012), Vergilerin Ekonomik Analizi, Bursa: Dora Yayıncılık Akdoğan, Abdurrahman (2003), Kamu maliyesi, Gazi Yayınevi
Turhan, Salih (1999), Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 166
Total Workload / 25 (Hours) 6.64
dersAKTSKredisi 7