Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşam Felsefesi FEL 615 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TANZER YAKAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TANZER YAKAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Merve Ertene

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin Yaşam Felsefesinin sorunlarınını ve düşünürlerini tanıması, bu sorunlara dair düşünüş özelliklerini öğrenmesi.

Course Content

Nietzsche ve Bergson gibi düşünürler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaşam Felsefesi?ni tanır. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yaşam Felsefesinde öne çıkan düşünürleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Yaşam Felsefesi problemlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Yaşam Felsefesi problemlerini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav ,
5 Yaşam Felsefesi değerlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Yaşam Felsefesi değerlerini sorgular. Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam Felsefesi Nedir?
2 Yaşam Felsefesi?nin Genel Özellikleri
3 Bergson
4 Bergson
5 Bergson
6 Dilthey
7 Dilthey
8 Dilthey
9 ARASINAV
10 Nietzsche
11 Nietzsche
12 Nietzsche
13 Nietzsche
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>M. M&uuml;nir Dedeoğlu, 20. yy. Yaşam Felsefesi, Ankara, 2004</p>
Course Resources

Nietzsche, Kolektif, İstanbul, 2001
Ali Osman Gündoğan, Bergson, İstanbul, 2001

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler.
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır);
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6