Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Descartes FEL 605 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İBRAHİM SAFA DAŞKAYA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Onur Kabil

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Modern felsefenin kurucusu kabul edilen Descartes'ın ana yapıtlarını okumak; bu yapıtlarda ortaya çıkan sorunları izlemek.

Course Content

Descartes'ın eserlerinin eleştirel tahlili.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazılı sunumda Modern düşüncenin oluşum şartlarının ikisini açıklamak. Anlatım, Ödev,
2 Yazılı sunumda Ortaçağ Yeniçağ felsefeleri arasındaki farkların en az ikisini analiz etmek. Anlatım, Ödev,
3 Yazılı sunumda Modern düşünce bilim arasındaki en az iki bağıntığı göstermek. Anlatım, Ödev,
4 Yazılı sunumda Descartesın modern düşüncenin oluşumundaki etkilerinden en az ikisini açıklamak. Anlatım, Tartışma, Ödev,
5 Sözlü sunumda Descartesın bilgikuramının ilkelerinin en az beşinin bir listesini vermek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
6 Sözlü sunumda Descartesın fizik yöntem öğelerinden en az üçünü listelemek. Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Descartescı felsefenin ana sorunlarına giriş
2 Descartescı felsefenin ana sorunlarına giriş
3 Descartescı felsefenin ana sorunlarına giriş
4 Yöntem Üzerine
5 Yöntem Üzerine
6 Yöntem Üzerine
7 Aklın Yönetilmesi
8 Aklın Yönetilmesi
9 Aklın Yönetilmesi
10 Felsefenin İlkeleri
11 Felsefenin İlkeleri
12 Felsefenin İlkeleri
13 Felsefenin İlkeleri
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Ders ile ilgili makaleler</p>
Course Resources

1. DESCARTES, R; Aklın idaresi için kurallar ; çev. Mehmet Karasan. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945.
2. ---------; Aklını iyi kullanmak ve bilimlerde doğruyu aramak için metot üzerine konuşma, çev. Mehmet Karasan. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1947.
3. ---------; Felsefenin İlkeleri; çev. Mehmet Karasan. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1957.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6