Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Iletişim SAU 708 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ZUHAL EROL
Course Lecturers ZUHAL EROL,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Kamu kurumları ve özel  şirketlerin kurum içi ve kurum dışı paydaşları ile olan iletişimini düzenlemek 

-Kurumun prestij ve  itibarını kamuoyunda artırarak marka değerini yükseltmek için gerekli  stratejileri öğrencilere aktarmak 

 -İletişim stratejilerini  uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli bireyler olmalarını sağlamak. 

Course Content

Kurusal İletişim,

Halkla İlişkiler

Kurum kültürü

Marka ve bileşenleri

Kurumsal sosyal Sorumluluk

İtibar ve imaj yönetimi

Kriz yönetimi

Stratejik yönetim 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 -Yüksek İletişim bilgi ve becerisi - -İletişim stratejileri oluşturabilme ve uygulama becerisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Etkin medya analizi ve medyayı kullanabilme becerisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Kriz yönetimininde aktif rol alma bilgi ve becerisi - Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Sürdürülebilir imaj ve itibar için bileşenleri okuyabilme ve icra edebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 -Yaratıcılık - Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Yazılı ve sözlü iletişim kaynaklarını etkin kullanabilme Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Kurumunu temsil yeteneği ve Etik değerlere sahip çıkma bilinci - Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kişisel İletişimden Kurumsal İletişime Genel Giriş Kurumsal İletişimin Temel Unsurları
2 Kurumlarda Halkla İlişkiler Reklam, Tanıtım Medya Planlama
3 Kurum içi İletişimde Aktörler ve Entelektüel Sermaye “Biz bir aileyiz”
4 Kurum Kültürü ve Türleri
5 Hayalden İsme İsimden Markaya Bir Yolculuk, Marka Bileşenleri ve İmaj
6 Ulusal ve Uluslararası Markaların Başarı Hikayelerinden hareketle Marka oluşturma Beyin Fırtınası
7 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)
8 Kurumun sosyal paydaşları ve Örnek Başarı Hikayeleri
9 Ara Sınav
10 Kurumlarda Prestij ve İtibar Yönetimi
11 Kurumlarda Kriz Yönetimi ve Eylem Planları Vaka Analizleri
12 Kurumsal İtibar-Algı ve Etik Anlayış Yönetimi –Örnek Hikayeler
13 Kurumsal Değerler ve Mirasların Yönetimi-Örnek Hikayeler
14 Stratejik Yönetim İyi Örnekler ve Vaka Analizleri Dersin Genel Değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

   İletişim Teorilerine Bakış              Algılama Yönetimi  Ali Saydam, 2007

 

 

   Halkla İlişkiler Nedir? Filiz Balta Peltekoğlu, Beta Yayınları , 2003

 

 Kurumsal İletişim, Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, İletişim Yayınları, 2015

 

  Kurumsal İletişim,Banu Karsak, Beta Yayınları, 2013

 

Organizasyon Kültürü, Naomi Stanford, İş Bankası,

 

Marka Konumlandırma ve Algılama,CeydaDeneçli, Kriter,

 

Marka Yönetimi,Nurhan Babür Tosun, Beta , 2014

 

 

Markalar Nasıl Büyür ?Byron Sharp,  The Kitap

 

Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk,NejatÖzüpek,Eğitim Kitabevi,2013

 

İtibar Yönetimi, Salim Kadıbeşegil,Mediacat,2013

 

Kriz Yönetimi , Melek VergilielTüz, Nobel, 2014

Week Documents Description size
0 kitap kurumsal eni Microsoft Word Belgesi (13) 0.06 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 40
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Performans Görevi (Seminer) 1 22 22
Final 1 1 1
Ödev 1 18 18
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5