Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Video Yapimi SAU 705 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Video Prodüksiyon dersi öğrencilere kuramsal ve uygulamalı video yapım tekniklerini öğretmek ve ileri derece video yapımı metodlarını geliştirmek üzerine tasarlanmış bir derstir. Dönem süresince teknoloji ve sanat arasındaki etkileşim incelenecek ve öğrencilerin entellektüel donanım kazanmaları ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. Kazanılan yetilerle görsel-işitsel sanat dalında uygulamalı filmler üreteceklerdir.
Dersin amacı konsept geliştirme, önerme yazımı, film yapımı ve yapım sonrası teknikleri öğretme üzerinedir. Film yapımı üzerine alternatif teknikler geliştirme, doğru ekipmanla çalışma, çeşitli film türleri üzerinden kuramsal ve uygulamalı film yapımı öğretilecektir. Dönem içinde reklam filmi, müzik klibi, video-art ve röportaj tarzında haftalık kısa uygulama ödevleri verilecektir.
Course Content Bu derste video yapım teknik ve metodları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Final Projesi için konsept geliştirebilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Senaryo ve Storyboradlar üzerinden anlatım kurabilir ve hikaye anlatımı ve filmsel anlatı yetisi geliştirir. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Kurmaca olan ve olmayan sinema, found footage, görsel kaynaklarla anlatı ve araştırma üzerine bilgi edinir. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Reklam filmi çekme ve çekilmiş reklam filmlerini analiz etme becerisi edinir. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Günümüz toplumunu ilgilendiren sosyal, kültürel, politik konularda hem kuramsal hem de teknik bilgi edinerek filme çekme yetisi edinir. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Müzik Kilbi çekimi gerçekleştirip, dünyada ve Türkiye´de bugüne kadar yapılmış müzik klibi örneklerinden izleme şansı bulur. Çekim tarzlari, kullanılan efektler ve deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi edinir. Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Jenerik ve Kapanış jeneriği yazımı, tasarımı, kısa film fragmanları izleme ve uygulama becerisi edinir. Anlatım, Sınav , Ödev,
8 TV Stüdyosuna girme, çekim yapma ve TV´nin görsel işitsel sanatlardaki yerini teknik ve kuramsal olarak inceleme olanağı bulur. Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Gelişmiş film yapım tekniklerini, kamera ve ışık kullanımını öğrenip uygulayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Video Prodüksiyonuna giriş. Reklam Analizi ödevi sınıfa getirilerek yorumlanacak
2 Senaryo ve Storyboard üzerinden film yapımı anlatımı. Hikaye anlatımına giriş.
3 Video Prodüksiyonun temel ilkeleri, çekim ölçekleri ve planlar. Gösterim: Lumiere and Company, Philippe Poulet,1995
4 Video Prodüksiyonun temel ilkeleri, kamera kullanımı, kamera teknikleri ve perspektif. Kamerada kurgulanmış kısa görüntülerin sınıfta izlenmesi ve analizi
5 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, kesmeler, sekanslar, sahne çekimi ve anlatımı. Aks kuralı uygulamalı ödevi sınıfta izleme ve analiz etme
6 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, sinemada ışık. (İstanbul´daki müzerlerde Klasik dönem resim sergilerini ziyaret) 5 kesme ile 1 duyguyu anlatma uygulamalı ödevinin sınıfta gösterimi ve analizi
7 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, TV Stüdyosuna giriş ve TV´nin görsel-işitsel medyada önemini uygulamalı ve kuramsal işleme TV Stüdyosu Atölye çalışması
8 Müzik klip hazırlamak için teknik ve teorik anlatı
9 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, montaj ve kurgu. Işık ödevinin sınıfta gösterimi ve analizi, sinemasal ışık üzerien video ve fotoğraf analizleri
10 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, sinemada ses ve ses kaydı. Mikrofon kullanımı ses kaydı, röportajlar anlatımı
11 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, sinemada ses kurgusu Final Cut kurgu programında ses kurgusu
12 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, hikaye anlatımı Röportaj ödevi sınıf analizi
13 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, hikaye anlatımını güçlendirme, 3 perdeli anlatı ve diğer hikaye anlatımı tarzlarını inceleme. Dünyadan çeşitli film türleri izleme ve analiz yapma
14 Video Prodüksiyonunda temel ilkeler, final proje kısa filmlerin kurgusunu sonlandırma, özel efektler, jenerik. Dünyadan çeşitli film türleri izleme ve analiz yapma
Resources
Course Notes Basic Video Course-pack, A. Taskent. Available at Bilgi FotoKopi, Beşiktaş
Course Resources 1. Film Elestirisi El Kitabi, Timothy Corrigan (Çeviri: Ahmet Gürata), Dipnot Yayinlari, 2007
2. Pincus, Edward & Asher, Steven (2008), The Filmmaker?s Handbook
3. Wheeler, Paul (2004), High Definition and 24P Cinematography, Focal Press
4. Browne, Steven E. (1997), Video editing: a postproduction primer, Focal Press
5. The Video maker guide to digital video and DVD production, (1997), Focal Press
6. Katz, Steven D. (1991), Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, Focal Press
7. A Comprehensive Guide For The Digital Age (includes New High Definition Formats) Plume / Penguin Putnam Inc.
8. Zettl, Herbert (2010), Sight Sound Motion, Wadsworth Publishing
9. Cook, David A.: A History of Narrative Film, W W. Norton & Company, 1996
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 5