Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Senaryo Yazimi SAU 704 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MELTEM GÖNDEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin temel amacı öğrencilere hikaye anlatım yöntemleri ve anlatısal yapıyla ilgili temel bilgileri verebilmektir. Öğrenciler bir yandan senaryo yazmayı deneyimleyerek öğrenirken, bir yandan da bir film senaryosunu analiz etmek için gerekli olan bilgi birikimi ve pratiği kazanacaktır.
Course Content Bu derste öğrenciler film yapım sürecinin temeli olan senaryo yazımı ile ilgili olarak hem yazımı, hem işlevi, hem de film yapımının takip eden aşamalarındaki kullanımı ve önemiyle ilgili kapsamlı olarak bilgi edinecek. Senaryonun yapısı, ritmi, kuralları, formatı; senaryo fikri bulma ve geliştirme, görüş ve önerileri değerlendirerek senaryonun farklı taslaklarını hazırlama; senaryoyu sunmak ve satmak gibi, bir senaristin bilgi ve tecrübe sahibi olması gereken her alanda çalışmalara katılacak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sinemasal anlatımın temel öğelerini kavrar Anlatım, Sınav , Ödev,
2 İyi bir senaryonun temel özelliklerini tespit edebilecek bilgi birikimine sahip olur. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Senaryo yazım tekniklerinin uzun metraj film senaryolarında nasıl uygulandığıyla ilgili bilgi sahibi olur. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Senaryo yazım tecrübesi edinir. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Bir uzun metrajlı filmi analiz edip düşüncelerini makale formatında ifade edebilecek pratiği kazanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriğinin ve gerekliliklerinin açıklanması. Fikirden Eyleme: Senaryo fikri bulmak ve geliştirmek
2 3 Perdeli Yapının Esasları Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp. 1-32 (Premise)
3 Hareketi Görselleştirmek Ödev #1: 1 paragraflık senaryo fikri teslimi.
4 Açılışlar Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp. 125-161
5 1.Perde´nin Özellikleri Ödev # 2: Fikrinizi bir sayfalık bir sinopsis´e dönüştürerek, sınıfta sunmaya hazırlıklı olarak gelin.
6 2.Perde´nin Özellikleri Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp.162-182
7 3.Perde´nin Özellikleri Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp. 182-229
8 Metafor Ödev #3: İlk tretman taslağının teslimi.
9 Alt metin İzleme: Bir Zamanlar Anadolu´da (Nuri Bilge Ceylan, 2011)
10 Karakter Okuma: Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. pp.32-58 Ödev #4: Bir Zamanlar Anadolu´da filminin analizi. (1500 kelime, max.)
11 Diyalog yazımı Ödev #5: İlk taslağın teslimi.
12 Atmosfer ve anlatım öğeleri İzleme: Gattaca (Andrew Niccol, 1997)
13 Farklı türler, farklı formatlar Ödev #6: Her öğrenci, bir diğer öğrencinin senaryosunun ilk taslağını yazılı olarak değerlendirecek ve görüşlerini gerekçelendirerek sınıfta sunmak için hazırlıklı olarak gelecek.
14
Resources
Course Notes
Course Resources 1. The Poetics of Aristotle (free on-line book, download from Project Gutenberg) (http://www.gutenberg.org/ebooks/1974)
2. Egri, Lajos (1960). The Art of Dramatic Writing. Touchstone
3. Horton, Andrew (2000). Writing the Character Centered Screenplay. University of California
4. Vogler, Christopher (1988). The Writer?s Journey.
5. Seger, Linda (1987). Making a Good Script Great. Hollywood: Samuel French
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 9 9
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5