Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Video Uygulamalari SAU 702 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Sinema, TV ve genel film yapımı konularında bilgi almalarını, bu konularda yeteneklerini arttırabilmelerini sağlamak bu dersin amacıdır. Film yapım bilgisi
yanında, iletişim sektörünün eksiksiz bütün alanlarında, her türlü film, ve TV program yapım süreçlerini yönetmek ve cesaretle sorumluluk alabilmelerini sağlamaktır.
Course Content Televizyon yayıncılığı
Televizyonda Türler
Televizyon ve Sinema
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görsel algıyı geliştirmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Aydınlatma hakkında bilgi sahibi olmak ve ışık kullanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Mekan tasarlamak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Sinopsis, tretman, storyboard, çekim planları ve senaryo konusunda bilgi sahibi olmak Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 kamera kullanmak Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
6 kurgu yapmak
7 video tasarlamak
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı, görsel algı ve fotografik düşünme
2 Işık, ses,renk ve kamera
3 Çekim ölçekleri ve kompozisyon
4 Kurgu kuram ve uygulamaları
5 Sinopsis ve tretman hazırlama
6 Senaryo ve çekim planları
7 Örnek videoları değerlendirme
8 Türk Sinema Tarihi
9 Dünya Sinema Tarihi
10 Sinemada akımlar
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes Colin Hart, TV´de program yapımı<br>Cinema Workshop - Anton Wilson´s<br>Cinematography - J.Kris.Malkiewicz<br>Film Art - David Bordwell, Kristin Thompson (6th edition - 2001)<br>How to break into the film business - Jeff Alves<br>Sinemanın 5 Temel Ögesi Joseph V. Mascelli(2002)
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Final 1 15 15
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 5