Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim Teknikleri SAU 707 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers Arş.Gör. BERKAY BULUŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı teknoloji ile birlikte değişen iletişim anlayışları doğrultusunda iletişimi, iletişim teknolojileri odağında ele almak ve bu çerçevede etkili iletişim için gerekli olan yeni iletişim tekniklerini sunmaktır.
Course Content Dersin içeriğini sözlü iletişim geleneğinin hakim olduğu ilk uygarlıklardan günümüze kadar değişen, gelişen ve başkalaşım geçiren iletişim teknikleri ile söz konusu bu tekniklerin toplumsal yapıya etkisi oluşturmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni iletişim tekniklerini etkili bir şekilde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Yeni medya ile geleneksel medya arasındaki farkları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Medyamorfoz kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İlk Uygarlıkların İletişim Araçları, Antik İmparatorluklarda İletişim Araçları
2 Sözlülük Okuryazarlık ve Çağdaş Medya
3 Basım Devrimi, Kağıt ve Blok Baskı, Matbaanın İcadı, Haber Ticareti
4 Viktoryan İnterneti – Telgraf, Zaman Mekan ve Telgraf
5 Telefon, Görüntü Teknolojileri ve Kitle Toplumunun Doğuşu I
6 Telefon, Görüntü Teknolojileri ve Kitle Toplumunun Doğuşu II
7 Fotoğraf Haberciliği, İlk Hareketli Resimler
8 Ara Sınav
9 Sinemanın Doğuşu ve Etkileri
10 Radyo ve Televizyon Teknolojileri
11 Yeni Medyanın Doğuşu Yeni Medyanın Geleneksel Medyadan Farkları I
12 Yeni Medyanın Doğuşu Yeni Medyanın Geleneksel Medyadan Farkları II
13 Medyamorfoz; Akıllı Telefonlar ve Akıllı Televizyonlar
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes Atabek Ümit. İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara: 2001.<br>İnnis Harold A.İmparatorluk ve İletişim Araçları, (çev: Nurcan Törenli), Ütopya Yayınevi, Ankara: 2006<br>Crowley David, Heyer Paul, İletişim Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara: 2007
Course Resources
Week Documents Description size
0 İletişim Teknikleri 1. Hafta 1 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5