Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Medya SAU 706 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dijital medya kapsamında var olan ve gelişen kavramları, trendleri, tüketici davranışlarını ve bu teknolojilerin habercilikle ilişkisini ve haberciliğe etkisini tartışmak amaçlanmaktadır.

Course Content

Dijital medya ve teknolojilerinin temel kavramları
Internet trendleri ve dünyada ve Türkiye?de mobil medya kullanımı
İnternetin gazeticiliğe etkileri
Gençlik ve Dijital Medya
Dijital Medyada etik standartlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ağ, ağ toplumu, blog, dijital yayımcılık ve yayıncılık gibi konularda informatif bilgi ve yorum yeteneği geliştirecekler Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Türkiye´de dijital teknolojilerle ilişkili olan toplumsal deneyim ve pratikleri diğer ülkelerle karşılaştırabilir ve karşılaştırmalı analiz yapabilecekler Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Dijital medya dünyasında etik tartışmalar yapabilecek ve habercilik mesleğinin önemli kilometre taşı sayılan haberin-haberciliğin güvenirliği gibi konularda düşünce ve yorum geliştirebilecekler Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Yeni medya alanında temel kuram, kavram ve fikirlere eleştirel bir yaklaşımla ele almayı öğreneceklerdir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Ağların temel kavramları ve tarihçesi
3 Türkiye'de dijital meda
4 Dijital gazetecilikte anahtar konular
5 Sosyal ağlar ve bloglar
6 Wiki-gazeteciliği
7 Wiki sızıntıları: Yeni fırsatlar?
8 Sanal Kimlikler
9 Yayımcılıkta yaklaşımlar
10 Ayrılmalarda trendler
11 Paylaşma kültürü
12 Siberaktiviteler ve Siberterör
13 Etkileşim Teorileri
14 Yakınsama Teorileri
Resources
Course Notes <p>New Yorker, First Monday, Wired, Birikim.</p>
Course Resources

Tolga Kara, Sosyal Medya Endüstrisi, Beta, 2013.
Murat Dağıtmaç, Sosyal Medya Bizi Neden Kullanır, Okur Kitapığı, 2015. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 5 5
Final 1 9 9
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5