Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Kaynak Planlamasi Çözümlerinde Güncel Konular ISE 467 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. İHSAN HAKAN SELVİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İşletmelerde yaygın olarak kullanılmakta olan ve yönetim fonksiyonlarını yazılım olarak bünyesinde toplayan Kurumsal kaynak Planlaması yazılımları dünyasında yaygın olarak kullanılan ve lider durumda olan SAP sisteminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

ERP sistemleri Gelişimi ve Temel Kavramlar ve SAP, SAP Temel Moduller, Sistem Güvenlik çözümleri - SAP Solution Manager, SAP Analitik, Proje Yönetimi, SAP GRC Kurumsal Risk Yönetimi, SAP ABAP

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ERP sistemlerinin tarihçesini, temel kavramlarını ve gelişimini bilmek, , , , ,
2 SAP yazılımının ve temel modüllerini bilmek, , , , ,
3 SAP Güvenlik çözümleri hakkında temel bilgi sahibi olmak, , , , ,
4 SAP Analitik hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanmak, , , , ,
5 SAP ASAP metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, , , , ,
6 Kurumsal Risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, , , , ,
7 ABAP kod mantığını anlamak ve ABAP on HANA hakkında bilgi sahibi olmak , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 ERP sistemleri Gelişimi ve Temel Kavramlar ve SAP
2 SAP Temel Moduller / Malzeme Yönetimi (MM)
3 SAP Temel Moduller / Finansal Süreçler (FI) (TRM) (CO)
4 SAP Temel Moduller / Satış ve Dağıtım Yönetimi (SD)
5 SAP Temel Moduller / İnsan Kaynakları Yönetimi (HR)
6 SAP Temel Moduller / IS-U - Retail
7 SAP Temel Moduller / BASIS
8 SAP Temel Moduller / Kalite (QM) - Bakım Onarım (PM)
9 Sistem Güvenlik çözümleri - SAP Solution Manager
10 SAP Analitik
11 Proje Yönetimi
12 SAP GRC Kurumsal Risk Yönetimi
13 SAP GRC Kurumsal Risk Yönetimi
14 SAP ABAP
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 30 30
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5