Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mobil Uygulama Geliştirme ISE 455 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. BARAN KAYNAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemlerini ve platformlarını tanıtmak ve mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.
Course Content Mobil Cihazlar, Mobil İşletim Sistemleri, Mobil Uygulama Geliştirme Platformları, Mobil Servisler, Veri Saklama Yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mobil Cihazları, Mobil İşletim Sistemlerini, Mobil uygulama geliştirme platformlarını öğrenir. , , , , , , , ,
2 Mobil İşletim Sistemleri için program geliştirme araçlarını bilir. , , , , , ,
3 Mobil uygulama geliştirme platformu Java ile mobil uygulama geliştirebilir. , , , , , , ,
4 Mobil Cihazlar için kullanıcı arayüzü geliştirebilir. , , , , , , ,
5 Mobil Cihaz sensörlerini kullanmayı öğrenir. , , , , , , ,
6 Mobil Cihazlarda veri saklama yöntemlerini bilir. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mobil İşletim Sistemlerinin tanıtımı
2 Mobil uygulama geliştirme dili Java´nın temel kavramları
3 Mobil Uygulama Geliştirme Ortamının tanıtılması
4 Kullanıcı arayüzlerin tasarımı - Layoutlar
5 Etkili kullanıcı arayüzlerinin tasarımı
6 Mobil işletim sistemlerinde dosya işlemleri
7 Mobil işletim sistemlerinde Veritabanı İşlemleri
8 Mobil işletim sistemlerinde Veritabanı Uygulaması
9 Mobil işletim sistemlerinde Sensörler
10 Mobil işletim sistemlerinde Sensör Uygulaması
11 Mobil işletim sistemlerinde Apiler
12 Mobil işletim sistemlerinde Api Uygulaması
13 Mobil işletim sistemlerinde Proje Geliştirme
14 Mobil işletim sistemlerinde Proje Geliştirme
Resources
Course Notes Hello Android, Ed Burnette<br>Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours <br>Android Application Development All-in-one for Dummies<br>YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN JAVA 7 Mehmet KİRAZLI, Sezer TANRIVERDİOĞLU
Course Resources Beginning Android Tablet Development
Professional Android 2 Application Development, Reto Meier
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
2. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Proje / Tasarım 1 30 30
Final 1 15 15
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5