Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanal Gerçeklik ISE 429 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞRUL TAŞCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sanal gerçeklik uzun yıllardan beri üzerinde çalısılan ve cok sayıda uygulama alanı olan bir araştırma konusudur. Ülkemizde çok fazla çalışılmayan araştırma konularından biridir. Sanal gerçeklik disiplinler arası bir araştırma konusu olup, Bilgisayar mühendisliği, elektronik , Endüstri ve Makina Mühendisliğinin ilgi alanlarına girmektedir. Bu ders mühendislik öğrencilerinin sanal gerçekliği anlamalarını ve kendi mühendislik alanlarına nasıl uygulanabileceği ile ilgili fikirler elde etmelerini amaçlamaktadır
Course Content Bu derste, sanal gerçeklik arayuz teknikleri ve programlanması verilecektir. Ders kapsamında fiziksel arayuz aygıtları, sanal bir dunyayı kontrol ve kumanda etme metodları verilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanal Gerçeklik temel bilgileri , , , ,
2 Mühendislikte sanal gerçeklik uygulamaları , , ,
3 Bilgisayar grafiğinin kullanımı , , , ,
4 Mühendislik sistemlerinin modellenmesi , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sanal Gerçekliğe Giriş
2 Algılayıcı teknolojisi
3 Giriş Cihazları
4 Giriş Cihazları
5 Çıkış aygıtları
6 Çıkış aygıtları
7 Bilgisayar Grafiği
8 Bilgisayar Grafiği
9 Sanal Gerçeklik Hesaplama teknikleri
10 Geometrik Modelleme
11 Geometrik Modelleme
12 Fiziksel Modelleme
13 Uygulamalar
14 Uygulamalar
Resources
Course Notes William R. Sherman, Alan Craig “Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design” ISBN: 1558603530, Morgan Kaufmann; 1st edition, CA, USA. 2005.
Course Resources William R. Sherman, Alan Craig,”Virtual Reality Technology,” Second Edition ISBN: 0471360899, Wiley-IEEE Press; 2 edition (June 2003)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 16
2. Ödev 16
3. Ödev 18
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 3 5 15
Final 1 8 8
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5