Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ticaret SAU 558 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN TUNAHAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş Gör Oylum Şehvez ERGÜZEL
Course Category
Course Objective Bu ders, uluslararası mal ve hizmet ticaretinin temel kuram, kavram ve kurumlar ile uluslararası para-mal akımının gümrük, lojistik ve bankacılık gibi konuların teknik ve hukuki işleyişinin açıklanmasını amaçlamaktadır.
Course Content Ders, temel kuram ve kurumların açıklamasının ardından Türkiye'nin dış ticaretini düzenleyen ithalat-ihracat, gümrük, kambiyo, standardizasyon ve teşvik mevzuatının genel çerçevesinin, dış ticaret yer alan kuruluşların, kullanılan belgelerin, teslim ve ödeme şekillerinin anlatımını içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası ticaretin küresel, kavramsal ve hukuki çerçevesini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası ticarette yer alan uluslararası ve ulusal kuruluşların fonksiyonlarını özümser. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası ticarette kullanılan ödeme ve teslim yöntemleri ile belgelere hakim olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Türkiye?nin ithalat-ihracat, gümrük kambiyo, standardizasyon ve teşvik mevzuatının genel çerçevesini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası Ticaret Teorileri
2 Dış Ticaret Politikası ve Amaçları
3 Karşılıklı Ticaret Sistemleri
4 Döviz Piyasasası
5 Ödemeler Bilançosu
6 İhracat ve İthalat İşlemleri
7 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
8 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
9 Ara Sınav
10 Dış Ticarette Teslim şekilleri (INCOTERMS 2010)
11 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
12 Kambiyo Mevzuatı
13 Gümrükler ve Gümrük Tarifeleri
14 Gümrükler ve Gümrük Tarifeleri
Resources
Course Notes Öğretim üyesi ders notu
Course Resources 1) Öztürk, Nazım, Dış Ticaret, Ekin Yayınevi, 2012
2) Bedestenci, Çetin; Canıtez, Murat, Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Gazi Kitabevi, 2012
3) Çelik, Kenan; Kalaycı, Cemalettin ;Sandalcılar, Ali Rıza, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 2011
4) Melemen, Mehmet, Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Kitabevi, 2012
5) Ekşi, İbrahim Halil , A´dan Z´ye Dış Ticaret Uygulamaları, NOBEL Akademik Yayıncılık, 2012
6) Durukanoğlu, Nihayet, Dış Ticaret Dünyası, Beta Yayınevi, 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 3 3
Final 1 2 2
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5