Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Kaynaklari Yönetimi SAU 553 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞULE AYDIN TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞULE AYDIN TURAN, Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ DÖNMEZ MAÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Örgütlerde insan kaynakları yönetiminin amacının ve uygulamalarının bireyler ve örgütler açısından anlaşılmasını amaçlamaktadır.

Course Content

İnsan kaynakalrı yönetiminin amacı, gelişimi ve İş analizi, iş değerlemesi, İnsan kaynakları planlaması, işe alma ve yerleştirme, performans değerleme, kariyer planlama gibi İK fonksiyonlarını kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İKY´nin örgüt içerisindeki konumunu değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 İş Analizinin önemini anlar ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İK temin ve sürecini bireysel ve örgütsel açıdan değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Eğitim fonksiyonun önemi ve işleyişini blir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Performans değerleme sistemini, birey ve örgüt açısından değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Kariyer kavramının bireysel ve örgütsel boyutta önemini ve nasıl yönetildiğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 İKY'nin huhuki boyutlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Ücret sistemlerinin nasıl yapılandırıldığını ve diğer İKY fonksiyonlarıyla ilişkisini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Ekonomik, politik ve siyasal faktörlerin İKY´de ortaya çıkardığı değişimi yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 İKY sistemini ve uygulamalarını Türkiye bağlamında değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Dersin Çerçevesi, Anlamı, Değerlendirme Kriterleri ve Yıl İçi Çalışmalar İle İlgili Bilgiler Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
2 İnsan Kaynakları Yönetimi: Kavramsal Çerçeve, Tarihsel Gelişimi, Amaçları ve Önemi Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
3 İş Analizi ve İş Tasarımı Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
4 İK Planlaması Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
5 İK Temin ve Seçimi Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
6 Eğitim ve Geliştirme Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
7 Performans Değerlendirme Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
8 Özgeçmiş Geliştirme ve Değerlendirme Çalışması Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
9 Arasınav
10 Kariyer Geliştirme Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
11 İş değerleme ve Ücret Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
12 İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
13 İKY´de Güncel Konular Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
14 Türkiye'de İKY ve Genel Değerlendirme Belirtilen Kaynakların İlgili Bölümlerinin Okunması
Resources
Course Notes <p>Dersi veren &ouml;ğretim &uuml;yesi tarafından sisteme konulacak ders notları ve makaleler</p>
Course Resources

Uyargil, C. ve diğ., (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul.

Ergeneli, A. ve diğ., (2014), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel, Ankara.
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5