Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kişisel Gelişim SAU 565 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KAZIM MERT
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Semih Ergelen
Course Category
Course Objective Toplumsal hayatta gerçekleşen insan ilişkilerini gözlemleme; iş yaşamında, sosyal yaşamda, eğitim yaşamında ve kişisel gelişimde bilgi ve beceriler kazanma
Course Content İnsan ve Bireysel Özellikler, İletişim ve İkna Becerileri, Etkili Konuşma, Hızlı Okuma, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi gibi konulara değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan ve Bireysel Özellikler hakkında bilgi sahibi olur
2 İletişim ve İkna Becerileri hakkında bilgi sahibi olur
3 Etkili Konuşma
4 Hızlı Okuma ve Zaman Yönetimi hakkında beceri kazanır
5 Proje ve Toplantı Yönetimi konusunda beceri kazanır
6 Stres Yönetimi ve Beden dili konularında yetkinlik kazanır
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Dersin Çerçevesi, Anlamı, Değerlendirme Kriterleri ve Yıl İçi Çalışmalar İle İlgili Bilgiler sabis ders notları
2 İnsan ve Bireysel Özellikler sabis ders notları
3 İletişim ve İkna Becerileri sabis ders notları
4 Etkili Konuşma sabis ders notları
5 Hızlı Okuma sabis ders notları
6 Zaman Yönetimi sabis ders notları
7 Proje ve Toplantı Yönetimi sabis ders notları
8 Stres Yönetimi sabis ders notları
9 Ara Sınav sabis ders notları
10 Beden Dili sabis ders notları
11 Kişisel Motivasyon ve Özgüven sabis ders notları
12 Liderlik sabis ders notları
13 Kişisel Gelişim Uygulamaları – Örnek Olay İncelemesi sabis ders notları
14 Sonuç: Genel Değerlendirme sabis ders notları
Resources
Course Notes Materyal paylaşımı dersi veren öğretim üyesi tarafından Abis servisi üzerinden yapılacaktır.
Course Resources Stephen R. Covey, Living the 7 Habits: The Courage to Change
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5