Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalişma ve Toplum SAU 564 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FUAT MAN
Course Lecturers Doç.Dr. FUAT MAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Semih ERGELEN

Course Category
Course Objective

Modern sanayi toplumlarının temeli olarak gösterilen çalışma ve istihdamın anlamı, bu ilişkinin geçirdiği dönüşümler, çalışma hayatındaki eşitsizlikler, modern dünyanın geçirdiği dönüşümlerle birlikte çalışma hayatında meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin çalışanlara yansımaları üzerinde düşünmek, tartışmak ve tüm bu unsurları kavramak.

Course Content

Çalışmanın anlamı, çalışmanın geçirdiği dönüşüm, modern dünyada çalışmanın anlamı ile kapitalizm arasındaki ilişki, sanayi sonrası toplum tartışmaları ve bu toplumlarda çalışma, çalışma ile ilgili teorik tartışmalar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenci; sosyolojik düşünmenin ne olduğunu ve bu yaklaşımla çalışma ilişkilerini ele almanın önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Modern sanayi toplumlarında çalışmanın ve çalışma ilişkilerinin ne anlama geldiğini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Tarih boyunca farklı dönemlerde ve toplumlarda çalışmanın hangi anlamlarla ele alındığını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sanayi sonrası toplum tartışmaları altında çalışmanın geçirdiği dönüşümleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Günümüz toplumunda çalışmanın aldığı biçimler ile çalışanların karşı karşıya olduğu risklerin neler olduğunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Günümüzde çalışmanın geçirdiği dönüşüm ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Çalışmaya yönelik teorik tartışmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Çalışmayı sosyolojik olarak ele almakla çalışma ilişkilerinin daha geniş bir perspektifle okunabileceğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyolojik düşünmek ve çalışma ilişkilerine sosyolojik bakmak Zygmunt Bauman: Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İlk Bölüm; Zygmunt Bauman: Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup, 1. Mektup
2 Kapitalizm ve kapitalizm-çalışma ilişkisi Leo Huberman: Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla; Fernand Braudel: Kapitalizmin Kısa Tarihi; Fuat Man: Modernitenin Çalışma İdeolojisi ve Sosyal Haklar
3 Çalışmanın Kısa Tarihi: Antik Çağdan Küresel Çağa Fuat Man: Eski Tas Yeni Hamam: Antik Çağdan Küresel Çağa "Çalışma"nın Dönüşüm Serüveni
4 Klasik Teorik Yaklaşımlar: Karl Marx, sanayi toplumu, çalışma ve yabancılaşma Ders Notları; George Ritzer: Sosyoloji Kuramları (ilgili bölümler)
5 Klasik Teorik Yaklaşımlar: Emile Durkheim, iş bölümü ve dayanışma / Max Weber ve protestan etik tartışmaları Ders Notları; George Ritzer: Sosyoloji Kuramları (ilgili bölümler)
6 Çalışmanın temsilleri Ders Notları
7 Sanayi toplumu ve sanayi sonrası toplum tartışmaları Zeki Parlak: Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi
8 ARA SINAV
9 Bilimsel yönetimin çalışma kavrayışı ve eleştiriler Ahmet Alpay Dikmen: Makine, İş, Kapitalizm ve İnsan (İlgili Bölümler), Herry Braverman: Emek ve Tekelci Sermaye (ilgili bölümler)
10 Fordizm ve Post fordizm tartışmaları Ders Notları
11 Emek süreci tartışmaları Fuat Man: Kapitalist Emek Süreci Teorisi ve Dönüşümü
12 Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet ve ayırımcılık Ders Notları
13 Akışkan dünyada çalışma ve çalışanlar: eğretileşme Fuat Man: Akışkan Zamanlarda Eğretileşme
14 Türkiye´de çalışma ilişkileri ve sendikacılığın tarihi Yüksel Akkaya: Türkiye´de işçi sınıfı ve sendikacılık 1-2, Praksis Dergisi
Resources
Course Notes <p>İlgili ders notları</p>
Course Resources

Tim Strangleman & Tracey Warren: Çalışma ve Toplum, Ankara: Nobel, 2015

John W. Budd: Çalışma Düşüncesi, İstanbul: Ayrıntı, 2016

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 15 15
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5