Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Marka Yönetimi SAU 560 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FARUK ANIL KONUK
Course Lecturers Prof.Dr. FARUK ANIL KONUK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı, ürüne değer katan marka kavramı ve marka ile ilişkili kavramların açıklanarak, başarılı markaların nasıl yönetildiğinin ele alınması ve bu konuların teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarılmasıdır.
Course Content Bu dersin içeriği, markanın tanımı, isminin seçimi ve marka konumlandırması, marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka bilinirliliği, marka değeri ve ölçümü, marka stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasının örnekler yardımıyla açıklanmasıdır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Marka kavramını tanımlar ve markalamanın üretici, tüketici ve perakendeci açısından önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
2 Marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka bilinirliliği kavramlarını tanımlayarak uygulamadan örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
3 Marka değeri kavramını tanımlar ve marka değerinin ölçümü hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
4 İşletmelerin uyguladığı markalama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamadan örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Pazarlama ile İlgili Temel Kavramlar
2 Ürün Kararları
3 Marka Yönetimi
4 Marka Bilinirliliği, Marka İmajı, Marka Kişiliği, Marka Çağrışımları
5 Markanın Konumlandırması
6 Marka Değeri ve Ölçümü
7 Rekabete Yönelik Marka Stratejileri
8 Vize haftası
9 Rekabete Yönelik Marka Stratejileri
10 Marka Genişlemeleri
11 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi
12 Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Marka Stratejileri
13 Perakendeci Markaların Pazarlama Stratejileri
14 Örnek olaylar
Resources
Course Notes İslamoğlu , A.H. ve Fırat, D. Stratejik Marka Yönetimi, Beta Basım Yayın, (2011).
Course Resources Keller Kevin Lane, (2008), Strategic Brand Management, Pearson.
TİLDE Heding, Charlotte F. Knutdzer,Mogens Bijerre, (2009) Brand Management: Research, theory and practice, Routledge.
David, A. A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press.
Işıl Karpat Aktuğlu (2004), Marka Yönetimi, İletişim Yayınları.
Aslı Yüksel, Ülkü Yüksel (2009) Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi, Beta Yayınları.
Serkan Kılıç ve Hakan Altıntaş (2010), Özel Markaların Pazarlama Stratejileri, Sistem Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 10 10
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5