Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknoloji Yönetimi ve Arge SAU 562 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KAMİL TAŞKIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersi alan öğrencilerin teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramlarının öğrenmelerini sağlamak ve teknolojinin küreselleşen dünyadaki önemi konusunda eğitmek
Course Content Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji ve Proje, Ar- Ge, Teknoloji stratejisi, teknoloji transferi, teknoloji yönetiminde kritik faktörler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teknoloji yönetimi kavramını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Teknoloji transferinde etkili olan faktörleri belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Teknoloji planlamasını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Teknolojinin nasıl bir stratejik araç olacağını betimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Teknoloji stratejilerini kategorize eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknoloji Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar
2 Teknolojinin sınıflandırılması
3 Yönetim ve teknoloji yönetimi
4 Teknoloji çeşitleri
5 Teknoloji stratejileri
6 Teknoloji planlama yöntemleri
7 Teknoloji transferi
8 Teknoloji transferi
9 Ara sınav
10 Teknoloji Üretimi ve Ar-Ge Çalışmaları
11 Teknoloji Üretimi ve Ar-Ge Çalışmaları Devam
12 Bilim ve Teknoloji Politikaları,
13 Teknoparklar
14 Öğrenci sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Teknoloji Yönetimi, Murat Erdal, Türkmen Kitapevi, 2008.
2. Değisim çağında teknoloji yönetimi - Tekin Mahmut - Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, 2006
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 65
1. Kısa Sınav 12
2. Kısa Sınav 13
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5