Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Okuryazarlik SAU 751 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NEVRAN KARACA
Course Lecturers Doç.Dr. NEVRAN KARACA, SEDAT DURMUŞKAYA,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin öncelikli amacı, öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve finansla ilgili konularda farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilere hem özel hem de çalışma hayatlarında harcama, tasarruf, finansman ve yatırım gibi konularda sağlıklı kararlar almaları için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması da hedeflenmektedir.
Course Content Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, başabaş analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Finans ve ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 İşletmelerde finans yönetiminin amaçları ve fonksiyonları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Mali tabloların tanınması, bu mali tabloların okunması ve yorumlanması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev,
5 Paranın zaman değerini algılama ve faiz hesaplarını yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev,
6 Finansal sistemi tanımak, finansal piyasalar, finansal aracılar ve finansal araçlar hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
7 Finansman kaynaklarını öğrenmek, alternatif finans kaynaklarını kıyaslayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
8 Varlık ve yatırım kavramları, nakit ve diğer varlıkların yönetimi konularını kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
9 Yatırım kararı verirken dikkate alınması gereken hususları bilmek, yatırım kararlarını alırken kullanılan yöntemleri öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev,
10 Finansal planlamanın önemini kavramak ve bu konuda kullanılan bütçeleme ve diğer yöntemleri tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı Gökmen, Habil (2012) Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbul; Temizel Fatih (2010)
2 Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları
3 İşletme Finansı ve Finansal Yönetim
4 Muhasebe Sistemi, Muhasebe Sisteminin Çıktısı Mali Tablolar
5 Mali Tabloların Okunması ve Yorumlanması
6 Paranın Zaman Değeri, Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları ve Faiz Hesapları
7 Finansal Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar
8 Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar
9 Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler)
10 Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları
11 Varlık ve Yatırım Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi
12 Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan Yöntemler
13 Finansal Planlama
14 Bütçeler ve Başabaş Analizi
Resources
Course Notes
Course Resources Gökmen, Habil (2012) Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbul
Temizel Fatih (2010), Mavi Yakalılıarda Finansal Okuryazarlık, Beta Basım Yayım, İstanbul
Akgüç, Öztin (1998) Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım, İstanbul
Ergül, Nuray (2004), Herkes İçin Finans, Literatür Yayıncılık, İstanbul
Aydın, Nurhan (2005) Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
Ceylan, Ali (2003) İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, Bursa
Sarıkamış, Cevat(2000), Sermaye Pazarları, Alfa Yayınları, İstanbul
Karabınar, Selahattin (2007), Genel Muhasebe, Sakarya Yayıncılık, Sakarya
Aktaş, Ramazan ve Diğerleri (2013), Finansal Yönetim, SAÜSEM Yayını, Sakarya
Özdemir, Muharrem (1997), Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara
Parasız, İlker (2013), Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5