Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Davraniş Bilimine Giriş SAU 014 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KAZIM MERT
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Ahmat KARAKİRAZ

Course Category
Course Objective

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için güdüler, tutumlar, algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konulara değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zen Kutanis, Rana (2014) &Ouml;rg&uuml;tlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya.</p>
Course Resources

Kaynakçada belirtilen Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış Kitapları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5