Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Hukuku SAU 603 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator PROFESÖR ERCAN AKYİĞİT
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Yasemin Başmanav
Course Category
Course Objective İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi, uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorik ve pratik bilgilerin verilmesi.
Course Content İş hukuku dersinde bireysel iş hukuku incelenir.İş hukukunun temel kavramları öğretilerek; iş hukukunun temelini oluşturan işçi ve işveren tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş Hukukunun temel kavramlarını tanımlar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 İş sözleşmesini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Asıl işveren-alt işveren ilişkisi anlatılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 İşyeri kavramı- işyerinin devri hakkında bilgi sahibi olunur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 İş sözleşmesinin kurulmasına ilişkin bilgiler verilmiş olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 İş sözleşmesinin türleri anlatılmış olur. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
7 Çalışma süreleri ile ilgili bilgiler verilir Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Fazla çalışmanın niteliği hakkında bilgi sahibi yapılır. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
9 Fazla çalışmanın sonuçları öğretilmiş olur. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
10 Dinlenme hakları- hafta tatili- yıllık ücretli izin kavramları anlatılmış olur. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
11 İş sözleşmesinin sona ermesi ve fesih kavramları tanımlanır. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
12 İhbar süreleri ve ihbar tazminatına ilişkin farkındalık yaratılmış olur. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
13 İş güvencesi kapsamı ve geçerli nedenle feshin ne olduğu anlatılır. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
14 İş sözleşmesinin fesih usulleri ve feshin sonuçları hakkında bilgi verilmiş olur. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
15 İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi- kıdem tazminatı öğretilmiş olur. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş-tarihsel gelişim Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
2 Temel kavramlar-işçi, işveren, işveren vekili Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
3 Asıl işveren-alt işveren ilişkisi Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
4 İşyeri kavramı- işyerinin devri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
5 İş sözleşmesinin kurulması Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
6 İş sözleşmesinin türleri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
7 Çalışma süreleri- fazla çalışma Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
8 Ara sınav Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
9 Dinlenme hakları- hafta tatili- yıllık ücretli izin Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
10 İş sözleşmesinin sona ermesi- fesih kavramı Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
11 İhbar süreleri ve ihbar tazminatı Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
12 İş güvencesi kapsamı- geçerli nedenle fesih Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
13 İş sözleşmesinin fesih usulleri ve feshin sonuçları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
14 İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi- kıdem tazminatı Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
Resources
Course Notes 1. Prof. Dr. Ercan Akyiğit, İş Hukuku, Ankara, 2013.<br>2. Prof. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2011.<br>3. Prof. Dr. Sarper Süzek, iş Hukuku, İstanbul, 2011.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 5