Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilişim Hukuku SAU 024 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator AVUKAT MEHMET SAKİ ARSLAN
Course Lecturers AVUKAT MEHMET SAKİ ARSLAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilişim hukukunun amacı, toplumu ilgilendiren bu ağın kötüye kullanılarak kişilere zarar verilmesini önlemektir. Bilişim hukuku öğrencilere sürekli değişmekte, yenilenmekte ve gelişmekte olan bilişim sistemlerini anlama ve yorumlama becerisini kazandıracaktır.
Course Content Bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukukunun çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. İşte bilişim hukuku konuları çok hızlı değişen ve gelişen bu alanlarla ilgili hukuki çözümlerden oluşmaktadır. Bilişim Hukuku. Bir yanıyla ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanında ki konuları kapsarken diğer yanıyla hem ceza hukuku ve fikri mülkiyet hukuku hem de birçok diğer hukuk dalları konularından oluşmaktadır. .
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilişim hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
2 Hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmek Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
3 Bilişim Hukukunun kendi alanına has hukuk kurallarını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
4 Bilişim sistemlerini kullanmanın getirdiği sorumlulukları belirtir. Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
5 E-devlet uygulamaları hakkında bilgi sahibi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
6 Bilişim hukukunu diğer hukuk kurallarından ayırır. Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
7 Bilişim alanında olan hukuki uyuşmazlıklara çözüm getirir. Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
8 iletişim alanında yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
9 internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verir Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
10 Elektronik sözleşmeler ve internette fikri haklar alanlarında yorumlarda bulunur Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme ,
11 Gelişen teknolojinin getirdiği yeni suçlar, bilişim sistemleriyle ilgili uygulamadaki yasal kurallar hakkında temel bilgiler öğretir Anlatım, Proje Temelli Öğrenme ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilişim hukukunun önemi ve yeri
2 İnternetin tarihçesi ve İnternet ağı ile ilgili kavramlar
3 Alan Adı (İnternet Adresleri)
4 Ülkemizde Bilişim ve İnternet yönetimi
5 Bilişim Hukuku mevzuatı
6 Bilişim suçları
7 5651 sayılı kanunu, erişimin engellenmesi ve İçeriğin yayından çıkarılması
8 Veri Güvenliği ve İnternet süjelerinin sorumluluğu
9 Bilişimle ilgili Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri
10 Ara Sınav
11 Fikri Haklar ve İnternet
12 E-Devlet
13 E-İmza
14 E-Ticaret
Resources
Course Notes
Course Resources İnternet Hukuku /Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Biİİşim-İnternet ve Ceza Hukuku/Prof. Dr. Muharrem TOSUN
Bilişim Hukuku / Prof. Dr.Mustafa TOPALOĞLU
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5