Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Balkanlarda Milliyetçiliğin Yükselişi ORT 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ANTONIOS VRATIMOS CHATZOPOULOS
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

On dokuzuncu yüzyılda yükselişe geçen milliyetçilik akımları Balkan tarihinde yeni bir dönemin kapısını açtı ve Osmanlı hakimiyetine karşı mücadele etti. Bu ders öğrencilere Batı Avrupa’dan farklı bir şekilde ortaya çıkan Balkan milliyetçiliğin  sebeplerini, içeriğini ve neden olduğu sonuçları öğretecektir.

Course Content

Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan Balkan coğrafyasında 1815-1878 tarihleri arasında yükselen milliyetçi akımlar hakkında öğrencileri bilgilendirmek, bağımsızlığa giden süreci analiz etmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1815-1878 dönemi Balkan tarihi hakkında öğrencilere bilgi vermek. , , , , ,
2 Balkan milletlerinin Osmanlıdan nasıl bağımsız kazandıkları tartışmak , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453 (London, 1958)

M. Mazower, The Balkans: A Short History (New York, 2002)

D. Brewer, The Greek War of Independence (New York, 2011)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 80
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6